«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu : Kiinteistöjen hoito

06.07.2018 09:20
Meddelandenummer i HILMA: 2018-015257

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2018-011579
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kiinteistöjen hoito, Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
FO-nummer 0845722-4
Kontaktpersoner Ilkka Lahdenperä
Gatuadress Asemantie 4
Postnummer 04200
Postanstalt Kerava
Land Finland
E-postadress ilkka.lahdenpera@kerava.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kiinteistöjen hoito
Huvudföremål
Huvudordlista
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom. (70100000-2)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia kiinteistönhoitopalveluista, jotka koskevat sen omia, Keravan alueella sijaitsevia tarjouspyynnön mukaisia kiinteistöjä. Hankinnasta on julkaistu 18.5.2018 kansallinen hankintailmoitus. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely.

Hankinnasta on virheellisesti julkaistu kansallinen hankintailmoitus, vaikka hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ylittänyt EU-kynnysarvon. Hankinnassa ei siten ole huomioitu EU-kynnysarvojen ylittäville hankinnoille asetettuja vaatimuksia, säädettyjä määräaikoja eikä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyyntö on ollut puutteellinen. Arviointiperusteiden virheellisistä ja puutteellisista tiedoista johtuen tarjousten vertailua ei voida toteuttaa hankintalainsäädännön mukaisesti, koska arviointiperusteet ovat jääneet erityisesti laatuvertailun osalta huomattavan tulkinnanvaraisiksi. Lisäksi Tarjouspyyntö on sisältänyt ristiriitaisia tietoja siitä, mitkä kaikki seikat ovat tosiasiassa vaikuttaneet tarjousten laatuvertailuun.

Lisäksi hintojen ilmoittamisen ohjeistuksen epäselvyydestä johtuen hankintayksikkö on tarjousten vertailuvaiheessa antanut tarjoajille mahdollisuuden korjata alkuperäisiä hintatietoja, joita hankintayksikkö on itse epäillyt laskeneensa virheellisesti.

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö päättää keskeyttää hankinnan todellisesta ja perustellusta syystä.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka