«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Carea-Sairaalat Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus: Rakennusvaihe 2, Putkipostiurakka (PP)

13.06.2018 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2018-013539
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 112-254298

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Carea-Sairaalat Oy
Nationellt registreringsnummer:2556615-8
Postadress:Kotkantie 41
Postnummer:48210
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintatoimisto
E-post:hankinnat@carea.fi
Nuts-kod:Kotka (K285)
Allmän adress: (URL)http://www.carea.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus: Rakennusvaihe 2, Putkipostiurakka (PP)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Carea-Sairaalat Oy / Kastek Oy pyytää kiinteähintaista tarjousta Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeen Rakennusvaiheen 2 Putkipostiurakasta (sivu-urakka).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kotka (K285)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Carea-Sairaalat Oy / Kastek Oy pyytää kiinteähintaista tarjousta Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeen Rakennusvaiheen 2 Putkipostiurakasta (sivu-urakka).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 035-075363

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus: Rakennusvaihe 2, Putkipostiurakka (PP)

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinta on keskeytetty. Tarjouskilpailussa on saatu ainoastaan yksi tarjouspyyntöä vastaava tarjous. Tarjouspyynnön on todettu olleen liian rajaava hankkeen tarpeeseen sekä yleiseen markkinatilanteeseen nähden. Hankinta kilpailutetaan uudelleen muutetuilla tarjouspyyntöasiakirjoilla.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.6.2018
«« Tillbaka