«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Kotkan kaupunki : Kaavoitukseen liittyvät katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalvelut

13.06.2018 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2018-013496
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 112-255704

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kotkan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0160225-7
Postadress:PL 205
Postnummer:48101
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:hankintasuunnittelija Mervi Veini
E-post:hankintasuunnittelu@kotka.fi
Nuts-kod:Kotka (K285)
Allmän adress: (URL)http://www.kotka.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kaavoitukseen liittyvät katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad. (71311000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kotkan kaupunki pyytää tarjousta kaavoitukseen liittyvistä katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tällä hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa. Puitejärjestelyyn valitaan toimittajat tarjousvertailun perusteella syntyneessä kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1). Kotkan kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.6.2018

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.2) Övriga upplysningar:

Korjaus koski hankittavan palvelun vähimmäisvaatimuksia. Hankintaan tulleiden lisäkysymysten perusteella hankintayksikkö päätti laskea laadullisia vähimmäisvaatimuksia seuraavasti: Tarjouspyynnöstä poistettiin tarjouskilpailua aiheettomasti rajaavana siinä alunperin ollut projektinvetäjien kokemusvaatimus henkilötyöpäivinä.

«« Tillbaka