«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Joensuun kaupunkihistorian kirjoittaminen

21.05.2018 12:44
Meddelandenummer i HILMA: 2018-011718

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Pohjois-Karjalan hankintatoimi
FO-nummer 0242746-2
Kontaktpersoner Tuomas Vepsä
Gatuadress Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, PL 11
Postnummer 80101
Postanstalt Joensuu
Land Finland
Telefon +358133378370
E-postadress hankinta@jns.fi
Webbadress (URL) http://www.joensuu.fi/hankintatoimi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=148310&tpk=b8164a1e-d51a-43cb-a5fd-7d5ec9e6e7c8
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Ja

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Joensuun kaupunkihistorian kirjoittaminen
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
148310
Kort beskrivning av upphandlingen

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne Joensuun kaupunkihistorian kirjoittamisesta. Kaupunkihistoria koostuu neljästä teema-alueesta ja tarjouksen voi tehdä yksittäinen kirjoittaja tai usean alan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Tarjouksessa on oltava mukana tarjottavien teema-alueiden työsuunnitelma. Tarjouksen voi antaa yhdestä tai useammasta teema-alueesta, mutta jokainen teema-alue tulee tarjota erikseen. Teema-alueiden käsikirjoituksen tulee olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Julkaisun laajuus tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 400 sivua (25 painoarkkia). Kirjoittajille maksetaan korvausta painoarkin mukaan 5000 € / painoarkki (alv. 0 %). Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar. (92310000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Joensuu (K167)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2018 - 29.11.2023

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
31.8.2018 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka