«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Perhon kunta : Perhon kunnan koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia

06.03.2018 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2018-005328
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 046-101296
Anbud 10.04.2018 klo 15.00 senast under adress:
Perhon kunta, sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta
PL 20
69951
PERHO

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Perhon kunta
Postadress:PL 20
Postnummer:69951
Ort:PERHO
Land:Finland
Kontaktperson:Mervi Pääkkö
E-post:mervi.paakko@perho.com
Nuts-kod:Perho (K584)
Allmän adress: (URL)http://www.perho.com

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) http://www.perho.com/kuljetustarjous

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Seesam Hankintapalvelut
Ort:PUUPPOLA
Land:Finland
Kontaktperson:Esa Mutanen
Telefon:+358 504933523
E-post:esa.mutanen@empalvelut.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.perho.com
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till följande adress:

Officiellt namn:Perhon kunta, sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta
Postadress:PL 20
Postnummer:69951
Ort:PERHO
Land:Finland
E-post:esa.mutanen@empalvelut.fi
Nuts-kod:Perho (K584)
Allmän adress: (URL)http://www.perho.com
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Perhon kunnan koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankittaviin kuljetuspalveluihin kuuluu:

- kunnan maksamat koulukuljetukset lukuvuodelle 2018-2019,

- koulukuljetukset ovat kaikille avointa liikennettä. Se tarkoittaa, että koulukuljetusreitillä on lupa matkustaa ja matkustava asiakas maksaa matkasta liikennöitsijälle sopimusliitteen mukaisesti,

- Optiona hankinnassa on mahdollisuus sopia.

o henkilökuljetusten lisähankinnoista (enintään vuodeksi),

o keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden välisistä tavarakuljetuksista (enintään vuodeksi),

o koteihin toimitettavista annosateriakuljetuksista (enintään vuodeksi),

o muusta kunnan tavarakuljetuksesta (enintään vuodeksi),

o muita sopimusluonnoksessa mainittuja lisätilauksia (enintään vuoden ajan).

Optiot edellyttävät sekä kunnan, että liikennöitsijän yhteistä hyväksyntää.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 240000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt: Osat ja niiden sallitut yhdistelmät ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.1.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.2.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.3.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.4.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.4.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.5.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.5.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.6.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.6.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
4.7.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen reitti nro 4.7.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
5.1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen yhdistelmäreitti / reittien yhdistelmä nro 5.1.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
5.2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön reittiluonnos -liitteen mukainen yhdistelmäreitti / reittien yhdistelmä nro 5.2.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus on lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetuspalveluiden hankinta, mukana optiona tavarakuljetuksia
Del nr:
6.1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Perho (K584)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yksittäisten lasten pyörätuolimatkustajan varusteilla varustetulla autolla lukuvuoden 2018-2019 aikana ilmenevien tarpeiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskauden pituus koulukuljetusten osalta on enintään lukuvuosi 2018-2019. Lisäksi optioista sovittaessa voidaan sopia enintään lukuvuoden 2019-2020 alkuun asti yltävistä kuljetuspalveluista.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp (endast vid tjänsteupphandling)
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Liikennelupaa koskeva lainsäädäntö.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
10.4.2018 15:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:10.4.2018 15:01
Plats: Tarjoukset avataan Perhon kunnanvirastolla.
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaamistilaisuus suoritetaan viraston henkilökunnan toimesta (ei avoin tilaisuus). Tarjousten avaaminen tapahtuu aikaisintaan 10.4.2018 klo 15.01. Se voi tapahtua myöhemmin (myös eri päivänä). Avaustilaisuudesta laaditaan läsnäolleiden allekirjoittama pöytäkirja.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

joulukuu 2018

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.3.2018

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
http://www.perho.com/kuljetustarjous
«« Tillbaka