Mer information om ikraftträdande

Nya lagarna finns här:

1397/2016 - http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2016/fs20161397.pdf

1398/2016 - http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2016/fs20161398.pdf

Uppdaterad 2.1.2017