Uusi hankintalaki, uudet kansalliset kynnysarvot ja uusia lomakkeita vuoden 2017 alusta

Uuden julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön odotetaan tulevan voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Uusi lainsäädäntö antaa julkisille hankkijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on lisäksi vähentää sekä hankkijoille että tarjoajille tarjouskilpailuista syntyvää hallinnollista taakkaa nostamalla kansallisia kynnysarvoja ja vähentämällä hankintamenettelyn vaatimuksia.

Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousee 60 000 euroon nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaa 100 000 eurosta 400 000 euroon. Muiden erityisten palveluhankintojen kynnysarvo on 300 000 euroa. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyy nykyisessä 150 000 eurossa. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät hankintalainsäädännön ulkopuolelle.

Samaan aikaan uuden lainsäädännön voimaantulon kanssa HILMA-järjestelmässä tulee käyttöön uusi kansallisten hankintailmoitusten lomake, jota voidaan käyttää myös tietopyyntönä, keskeyttämisilmoituksena sekä aiemman kansallisen hankintailmoituksen korjausilmoituksena. Uusi kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus lisätään niin ikään HILMA-järjestelmään vuoden 2017 alussa. Kolmas uusi lomake on rakennettu avoimuusilmoitukselle, jolla voidaan ilmoittaa muista järjestelyistä kuin hankintamenettelyjen käynnistymisestä; esimerkiksi hankintayksikön ns. sidosyksikön toiminnasta markkinoilla.

Muutokset aiheuttavat käyttökatkon, jonka vuoksi uusia kansallisten hankintojen ilmoituksia ei voi lähettää perjantaina 30.12.2016 klo 12.00 jälkeen. Seuraavan kerran ilmoituksia julkaistaan maanantaina 2.1.2017.

HILMAssa olevat käyttäjien omiin tietoihin tallennetut keskeneräiset kansalliset ilmoitukset joudutaan tyhjentämään päivitysten yhteydessä. HUOM! Tämä ei siis koske EU-ilmoituksia.

Uppdaterad 22.12.2016