Nya EU-tröskelvärden från 1.1.2018

Europeiska kommissionen har reviderat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling och offentliggjort de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning. Nya EU-tröskelvärden gäller från 1.1.2018. De reviderade tröskelvärdena finns här: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/kynnysarvot/

Uppdaterad 22.12.2017