Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2014

Euroopan unionin komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot ja julkaissut tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL 14.12.2013 L 335/17). Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 16 §:ssä sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 12 §:ssä säädetyt kynnysarvot ovat 1.1.2014 alkaen seuraavat:

Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007)

EU-KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 16 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 

 

Valtion keskushallintoviranomainen

Muut hankintaviranomaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

134 000

207 000

Rakennusurakat

5 186 000

5 186 000

Käyttöoikeusurakat

5 186 000

5 186 000

Suunnittelukilpailut

134 000

207 000

 

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007, ns. erityisalojen hankintalaki)

KYNNYSARVOT (ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

414 000

Rakennusurakat

5 186 000

Suunnittelukilpailut

414 000

Uppdaterad 16.12.2013