Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2016

Euroopan komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot ja julkaissut tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL 25.11.2015 L 307, s. 5-8). Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 16 §:ssä, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 12 §:ssä sekä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) 12 §:ssä säädetyt kynnysarvot ovat 1.1.2016 alkaen seuraavat:

 

Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007)

EU-KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 16 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 

 

Valtion keskushallintoviranomainen

Muut hankintaviranomaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

135 000

209 000

Rakennusurakat

5 225 000

5 225 000

Käyttöoikeusurakat

5 225 000

5 225 000

Suunnittelukilpailut

135 000

209 000

 

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007, ns. erityisalojen hankintalaki)

KYNNYSARVOT (ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 §)

 

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

418 000

Rakennusurakat

5 225 000

Suunnittelukilpailut

418 000

Julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettu laki (1531/2011)

EU-KYNNYSARVOT (LAIN 12 §)

 

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

418 000

Rakennusurakat

5 225 000

Uppdaterad 21.12.2015