Nya EU-tröskelvärden från 1.1.2016

Europeiska kommissionen har reviderat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling och offentliggjort de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning (25.11.2015 L 307). De tröskelvärden som föreskrivs i 16 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007), i 12 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) och i 12 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) är från och med den 1 januari 2016 följande:

Lagen om offentlig upphandling (348/2007)

EU-TRÖSKELVÄRDEN (16 § i UPPHANDLINGSLAGEN)

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

 

 

Statlig centralförvaltningsmyndighet

Övriga upphandlingsmyndigheter

Varu- och tjänsteupphandling

135 000

209 000

Byggentreprenader

5 225 000

5 225 000

Byggkoncessioner

5 225 000

5 225 000

Projekttävlingar

135 000

209 000

 

Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007, den s.k. försörjningslagen)

TRÖSKELVÄRDEN (12 § I FÖRSÖRJNINGSLAGEN)

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

Varu- och tjänsteupphandling

418 000

Byggentreprenader

5 225 000

Projekttävlingar

418 000

 

 

Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011)

EU-TRÖSKELVÄRDEN (12 § I LAGEN)

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

Varu- och tjänsteupphandling

418 000

Byggentreprenader

5 225 000

 

Uppdaterad 21.12.2015