Statistiken över offentlig upphandling 2011 har offentliggjorts

Upphandlingsstatistiken för 2011 finns tillgänglig på adressen

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/tilastot

Uppdaterad 2.2.2012