Statistiken över offentlig upphandling 2015 har offentliggjorts

Upphandlingsstatistiken för 2015 finns tillgänglig på adressen

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/tilastot

Uppdaterad 27.10.2016