Ny upphandlingslag, nya nationella tröskelvärden och nya blanketter från början av 2017

Ny lagstiftning om offentliga upphandlingar väntas att träda i kraft från början av 2017. Lagstiftningen baserar sig på Europeiska Unionens direktiv om offentlig upphandling. Lagstiftningen kommer att ge bättre möjligheter för att göra mera högklassiga, hållbara och ansvarsfulla upphandlingar. Syftet med reformen är också att minska den administrativa bördan och krav och höja de nationella tröskelvärdena.

Nationella tröskelvärden för varor och tjänster kommer att höjas från 30 000 EUR till 60 000 EUR. Tröskelvärden för social och hälsovårdstjänster kommer att höjas från 100 000 EUR till 400 000 EUR. Tröskelvärden för andra speciella tjänster kommer att vara 300 000 EUR. Tröskelvärden för byggnadsentreprenad kommer att stanna kvar i 150 000 EUR.

Samtidigt kommer det finnas nya annonsblanketter i HILMA: en ny blankett för nationella annonser med nya funktioner, en ny blankett för annonser om nationell direktupphandling och en ny blankett för öppenhetsannons som kan användas vid andra arrangemang än offentliga upphandlingar.

Förändringar orsakar avbrott i HILMA. Därför ombeds användarna lämna sina nationella upphandlingsannonser som är ämnade att publiceras före den 30 december 2016 kl. 12. Annonser kommer att publiceras nästa gång den 2 januari 2017.

Bland användarnas egna uppgifter sparade, icke kompletta nationella blanketter kommer att uttömmas vid uppdatering. OBS! Detta gäller inte EU-annonstyper i HILMA.

Uppdaterad 22.12.2016