Tietoa lomakepäivityksestä ja käyttökatkosta

HILMA-järjestelmään lisätään 15.–16.6.2017 kaksi uutta hankintailmoituslomaketta, joita käytetään ns. erityisalojen hankintalain soveltamisalalla (1398/2016): ohjeellinen kausi-ilmoitus sekä erityisalojen sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskeva ilmoitus. Samalla olemassa oleviin hankintailmoitusten lomakkeisiin lisätään muutama uusi kysymyskenttä julkisten hankintojen tilastotarkoituksiin. Näissä kysymyksissä tiedustellaan esimerkiksi sitä, otetaanko hankintamenettelyssä huomioon innovaatio- tai energiatehokkuusnäkökulmia. Edelleen olemassa olevien lomakkeiden alueluokitusjärjestelmä (NUTS-koodit) päivitetään tuoreimpien Euroopan unionin tarkistusten mukaiseksi.

Muutokset aiheuttavat käyttökatkon, jonka vuoksi uusia hankintailmoituksia ei voi lähettää torstaina 15.6.2017 klo 12.00 jälkeen. Seuraavan kerran ilmoituksia voi tehdä perjantaina 16.6.2017 klo 9.00 alkaen.

HUOM! HILMAssa olevat käyttäjien omiin tietoihin tallennetut keskeneräiset hankintailmoitukset joudutaan tyhjentämään päivitysten yhteydessä.

Lisätietoa alueyksiköiden nimikkeistöstä löytyy oheisen linkin kautta:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.6.html

Uppdaterad 7.6.2017