Jälki-ilmoitusvelvollisuus myös EU-suorahankinnoissa

HILMAn käyttäjien huomiota kiinnitetään siihen, että hankintalainsäädännön nojalla hankintayksikön on tehtävä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa jälki-ilmoitus myös silloin, kun kyseessä on suorahankintamenettelyä käyttäen toteutettu hankinta ja kun hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnasta suorahankintailmoituksen (lomake nro 15).

Uppdaterad 30.1.2017