Skyldighet att lämna annons i efterhand även vid EU-direktupphandlingar

HILMA-användarnas uppmärksamhet fästs vid att den upphandlande enheten enligt upphandlingslagstiftningen ska lämna en annons i efterhand vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet även när det är fråga om en upphandling som gjorts genom direktupphandlingsförfarande och när den upphandlande enheten har gjort en annons om direktupphandling (blankett nr 15) om direktupphandlingen.

Uppdaterad 30.1.2017