Ohjeita ESPD-lomakkeen käytöstä

Komission tarjoama ESPD -lomakkeen sähköinen täyttöpalvelu päättyi 8.5.2019, mutta yhteisen
eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttövelvoite pysyy voimassa.

 

Uusi ohjeistus Julkisten hankintojen neuvontayksiköltä (JHNY)   
(https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2019/komission-espd-lomakkeen-sahkoinen-tayttopalvelu-lopettaa).

Lisätietoa ESPD:n käytöstä 
(https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/ehdokkaiden-ja-tarjoajien-soveltuvuus/yhteinen-eurooppalainen-hankinta-asiakirja-espd).

Usein kysyttyä ESPD:stä 
(https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/ehdokkaiden-ja-tarjoajien-soveltuvuus/espd/usein-kysyttya-espdsta).

 

Lomake löytyy myös Word-muodossa HILMA-palvelusta:

 

Lisätietoa hankintayksiköt voivat tarvittaessa kysyä Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä.

 

Päivitetty 14.5.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 18.4.2016