Förändringar inom webbportalen HILMA i december

Det kommer att ske följande förändringar inom webbportalen HILMA fr.o.m. 10.12. 2015:

Publicering/ tidtabell

HILMAs publiceringstidtabell förändras så att man sträver efter att publicera på samma vardag de annonser som man har sänt före klockan 12.00. Upphandlingsannonser som man har sänt efter klockan 12.00 publiceras följande morgon på vardagarna.

Rådgivning

HILMA ‑telefontjänsten har en ny jourtid mellan klockan 8.30 ‑ 12.30 från måndag till fredag. E‑posttjänsten har jourtid på samma tidsperiod.

Uppdaterad 9.12.2015