CPV-koodien käyttö muuttuu HILMAn päivityksessä

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAan tehdään torstaina 6.9.2018 päivitys, minkä myötä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, liitteen E mukaisissa hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa voi käyttää vain yhden sopimuksen tyypin mukaisia CPV-koodeja.

Päivityksen jälkeen

  • tavarahankinnaksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain tavarahankintojen CPV-koodeja
  • palveluksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain palvelujen CPV-koodeja
  • rakennusurakaksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain rakennusurakan CPV-koodeja.

Lisätietoja Hankinnat.fi -palvelusta.

Uppdaterad 5.9.2018