CPV-koodien käyttö muuttuu

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAan on tehty 8.11.2018 klo 7.00 päivitys, minkä myötä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, liitteen E mukaisissa hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa käytetään CPV-koodeja seuraavasti:

  1. Pääasiallisen CPV-koodin tulee vastata sopimuksen tyyppiä                                                   
  2. CPV-lisäkoodien ei tarvitse vastata sopimuksen tyyppiä                                                          
  3. Jälki-ilmoituksissa sopimuksen tyypin ja pääasiallisen CPV-koodin sopimustyypin vastaavuuden ehto tulee voimaan myöhemmin. Käytännössä jälki-ilmoitus ilmoitetaan samalla CPV-koodilla tai -koodeilla kuin hankinnasta tehty hankintailmoitus.                          

Lisätietoja hankinnat.fi -palvelusta.

Uppdaterad 8.11.2018