Information om en blankettuppdatering

Till HILMA-systemet fogas 15.-16.6.2017 två nya blanketter för upphandlingsannonser som används inom tillämpningsområdet för den så kallade försörjningslagen (1398/2016): periodiskt meddelande samt annons om sociala tjänster och andra särskilda tjänster inom försörjningssektorerna. Samtidigt fogas till befintliga blanketter för upphandlingsannonser ett par nya frågefält för statistiska syften inom den offentliga upphandlingen. Frågorna gäller till exempel huruvida innovations- eller energieffektivitetsaspekter beaktas i upphandlingsförfarandet. Systemet för klassifikation av territorier (NUTS-koder) i fortfarande gällande blanketter uppdateras så att det följer Europeiska unionens senaste justeringar.

Ändringarna medför ett driftavbrott. Därför kan nya annonser om upphandlingar inte skickas efter kl. 12.00 torsdagen den 15.6.2017. Nästa gång publiceras annonser fredagen den 16.6.2017 från kl. 9.00.

OBS! I samband med uppdateringarna är man tvungen att tömma sådana halvfärdiga upphandlingsannonser i HILMA som har sparats i användarnas egna uppgifter.

Mer information om nomenklaturen för statistiska territoriella enheter hittas via länken nedan:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.6.html

Uppdaterad 9.6.2017