Lisätietoa hankintalainsäädännön voimaantulosta

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista löytyy säädöskokoelmasta numerolla 1397/2016: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2016/sk20161397.pdf

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista löytyy säädöskokoelmasta numerolla 1398/2016:

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2016/sk20161398.pdf

Uppdaterad 2.1.2017