Statistiken över offentlig upphandling 2014 har offentliggjorts

Upphandlingsstatistiken för 2014 finns tillgänglig på adressen

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/tilastot

Uppdaterad 3.5.2015