Statistiken över offentlig upphandling 2013 har offentliggjorts

Upphandlingsstatistiken för 2013 finns tillgänglig på adressen

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/tilastot

Uppdaterad 7.3.2014