EU-formulär som inte finns i HILMA

Följande EU-formulär för meddelanden enligt kommissionens förordning om standardformulär kan inte fyllas i HILMA:
Standardformulär 7 Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna
Standardformulär 8 Meddelande om upphandlarprofil
Standardformulär 12 Meddelande om projekttävling
Standardformulär 13 Resultat av projekttävling

Nämnda formulär fylls i elektroniskt på Simaps sidor på adress http://simap.europa.eu/. För statistikföringen sänds en kopia av meddelandet till Edita Publishing Oy per e-post (bilaga till e-postmeddelandet) julkiset.hankinnat@edita.fi.

Meddelanden som fyllts i på Simap publiceras inte i HILMA.

Uppdaterad: 15.2.2019 11:19