Söktips

Allmänt

Sökningen gäller de upphandlingsannonser där anbudstiden eller tiden för inlämnande av anbudsansökan inte har löpt ut. Förhandsannonserna är i kraft ett år från publiceringsdagen, annonserna om direktupphandling ett halvt år och annonserna i efterhand tre månader.

I fälten "Sökord" och "Upphandlande enhet" kan en asterisk '*' användas som trunkeringstecken. När sökordet innehåller ett (-)-tecken, bör sökordet placeras mellan två asterisker '*' (t.ex.  N.N.-konferens, sök: *konferens* ).

Sökord

Sökningen omfattar samtliga uppgifter på annonsblanketten.

CPV-kod

Sökningen omfattar samtliga uppgifter om CPV-kod på annonsblanketterna (huvudföremål, andra föremål). Du kan välja lämplig CPV-kod antingen i en särskilt dialogruta eller mata in en CPV-kod direkt i sökfältet [...].

Upphandlande enhet

Sökningen omfattar endast namnen på upphandlande enheter.

Kod för land och region (NUTS-kod)

Sökningen omfattar de uppgifter i annonserna som anger koder för land och/eller region. Du kan välja lämplig kod i en särskild dialogruta eller mata in en kod direkt i sökfältet [...].

Tidsintervall

Sökningen på en tidsintervall begränsas till annonser som publicerats under en period mellan vissa datum. Du kan välja datumen från en kalender eller mata in dem direkt i sökfältet. Dag och månad anges alltid med två siffror och år med fyra siffror t.ex. 01.05.2006

Annonstyp

Sökningen kan begränsas enligt annonstyp att gälla endast t.ex. upphandlingsannonser, annonser i efterhand, förhandsannonser eller kombinationer av dessa.

Om sökningen inte begränsas alls, blir sökningsresultatet alla annonser som är i kraft.

Uppdaterad: 23.10.2018 10:42