Ofta stallda fr��gor

Måste man registrera sig i HILMA om man bara vill läsa annonserna?

Nej, det behöver man inte. Det går att läsa annonserna även om man inte är registrerad. Det är endast de som vill lämna in en annons som måste registrera sig.

Kan man lämna in en upphandlingsannons genast efter att man har registrerat sig?

Ja, det kan man. Förhandsifyllning av blanketter fungerar däremot inte förrän användaren antingen är kopplad till en upphandlande enhet eller användaren i sina egna uppgifter har sparat de uppgifter som krävs för förhandsifyllning.

Hur många registrerade användare kan en upphandlande enhet ha?

De som lämnar in annonser i HILMA kan antingen registrera ett eget användarnamn och lösenord eller använda användarnamn och lösenord som är gemensamma för den upphandlande enheten. Om man i den upphandlande enheten använder gemensamma användarnamn och lösenord, bör man observera att de kontaktuppgifter som uppgetts i användarens egna uppgifter förhandsifylls i annonserna. Om den systemansvariga behöver kontakta den som lämnat in en annons är det också dessa kontaktuppgifter som används.

Har HILMA någon funktion som gör att jag kan bevaka nya annonser som publiceras?

I HILMA kan man söka efter annonser med den sökfunktion som finns under ”Sök efter annonser”, men det finns ingen funktion för bevakning av annonser. De aktörer som tillhandahåller mervärdestjänster erbjuder avgiftsbelagd annonsbevakning, som innebär att nya annonser som uppfyller önskade sökkriterier skickas direkt till din e-postadress. Mer information finns under rubriken ”Annonseringsförfarandet vid offentlig upphandling”.

Hur räknas tidsfristerna vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena? Får de föreskrivna tidsfristerna överskridas?

I HILMA finns tabeller över tidsfristerna. Dem hittar du under Bekanta dig med offentliga upphandlingar > Annonseringsförfarandet vid offentliga upphandlingar. Mer detaljerad information om hur tidsfristerna räknas finns i 36–38 § i upphandlingslagen och 31–33 § i försörjningslagen. Tidsfristerna är minimitidsfrister. De får med andra ord överskridas.

Översätts de EU-annonser som skrivits på finska till andra språk?

I HILMA översätts annonserna inte till andra språk. EU-annonserna sänds vidare för publicering i databasen TED, där det utöver annonsen på originalspråket även publiceras referat av annonserna på EU:s alla officiella språk.

Hur lång tid tar det innan EU-annonserna publiceras?

I HILMA publiceras EU-annonserna omedelbart efter att de har publicerats i databasen TED. Det går att följa med publiceringen av annonserna genom att i den egna användarinformationen aktivera en tjänst som automatiskt skickar ett e-postmeddelande om att annonsen har publicerats i HILMA.

EU-annonserna publiceras i HILMA senast 48 timmar efter att databasen TED har tagit emot HILMA-annonsen.

Hur kan man korrigera uppgifter i EU-annonser?

EU-annonser kan man korrigera genom att fylla i en separat blankett för rättelse av annons. På blanketten anger man närmare vilken del av den ursprungliga annonsen som ska korrigeras och hur innehållet i annonsen ska se ut efter korrigeringen.

Hur kan man korrigera uppgifter i nationella annonser?

Nationella annonser kan man korrigera genom att göra en ny nationell upphandlingsannons (på blanketten för nationell upphandlingsannons), där man i rubrikfältet skriver att det är en rättelse.

 

Uppdaterad: 26.9.2016 9:48