Kontaktinformation

Rådgivning om annonseringen i HILMA:

Edita Publishing Ab
Offentliga upphandlingar
Tfn 020 450 2480
E-post: julkiset.hankinnat@edita.fi

Feedback kan ges också via feedbacklänken ovan. Rådgivningen ges på vardagar kl. 8.30 - 12.30.

 

Rådgivning i anslutning till offentliga upphandlingar:

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Webbtjänsten Upphandling.fi tillhandahåller information om bl.a:

  • lagar och förordningar om offentlig upphandling och hur de tillämpas
  • god praxis vid offentlig upphandling
  • den offentliga upphandlingens strategiska betydelse för utvecklingen av marknaden

Rådgivning tillhandahålls också per e-post och per telefon.

Rådgivningsenheten är Finlands Kommunförbunds och arbets- och näringsministeriets gemensamma projekt i anslutning till regeringens politikprogram för företagsamhet. Projektet har i uppgift att förbättra kompetensen och främja marknaden för offentlig upphandling.

Uppdaterad: 11.1.2018 14:02