«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Business Finland Oy : Traineetehtävien rekrytointikumppani

03.12.2019 16:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024987
Tarjoukset 18.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Business Finland Oy
Y-tunnus 2725690-3
Yhteyshenkilö Vilma Jussila
Postiosoite PL 358
Postinumero 00181
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite vilma.jussila@businessfinland.fi
Internet-osoite (URL) https://www.businessfinland.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=264270&tpk=4fa2029a-0ba1-4d9a-bf93-3e426f3a5102
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Traineetehtävien rekrytointikumppani
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
264270
Hankinnan kuvaus

Business Finlandin tavoitteena on toimia vastuullisena työnantajana ja tarjota nuorille ammattilaisille mahdollisuus tutustua Business Finlandin kautta koko maailman elinkeinoelämän kirjoon. Palkkaamme Junior-asiantuntijoita määräaikaisiin, 4-8 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet. Vuoden 2020 arvioitu tarve on noin 15 rekrytointia. Tavoitteena on löytää kumppani, joka kykenee laadukkaasti viemään läpi rekrytointiprosessin ja pystyy tarjoamaan Business Finlandille osaavia Junior-asiantuntijoita sekä hakijoille miellyttävän hakijakokemuksen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisista hankinnoista annettua direktiiviä 2014/24/EU Hankinta suoritetaan kansallisena hankintana, käyttäen avointa hankintamenettelyä. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjousten avaus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Business Finlandilla on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. Mikäli Business Finland ei voi tehdä sopimusta tarjouskilpailun voittaneen palveluntarjoajan/toimittajan kanssa, voi se tehdä sopimuksen tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen kanssa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.12.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin