«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : Päiväkoti Petran purkutyöt

03.12.2019 16:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024984
Tarjoukset 27.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Mestaritoiminta Oy 2119604-9
275068Antti Räty
Mannilantie 43
04400
Järvenpää
Puh. +358409222222

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mestaritoiminta Oy
Y-tunnus 2119604-9
Yhteyshenkilö Antti Räty
Postiosoite Mannilantie 43
Postinumero 04400
Postitoimipaikka Järvenpää
Maa Suomi
Puhelin +358409222222
Sähköpostiosoite antti.raty@mestaritoiminta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mestaritoiminta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kaupungin omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Päiväkoti Petran purkutyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
275068
Hankinnan kuvaus

Päiväkoti Petran purkutyöt Tarjouspyyntö 03.12.2019 Järvenpään kaupunki (jäljempänä ”Tilaaja”) pyytää tarjoustanne Lepolan kaupunginosassa osoitteessa Yliopettajankatu 6 sijaitsevan Päiväkoti Petran rakennuksen purkutyön toteuttamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Työn rahoituksesta vastaa Järvenpään kaupunki ja rakennuttamistehtävistä vastaa Mestaritoiminta Oy. Hankkeen toteutusmuotona kokonaisvastuutoteutus KVR. Rakennusten purkamisesta annetaan tarjouksessa kiinteä urakkahinta. Tarjous on tehtävä / jätettävä sähköisesti Cloudia Tarjouspalvelussa 27.12.2019 klo 16.00 mennessä.   1 Hankinnan tiivistelmä ja tilaajan tavoitteet Purkukohteena on vuonna 1981 valmistunut maatalousoppilaitoksen hallintorakennus mikä on muutettu 2009 päiväkodiksi ja kohteesta käytetään nimeä päiväkoti Petra. Purettava rakennus on pääosiltaan yksi kerroksisen ja betonirunkoinen. Päiväkotitilojen lisäksi rakennuksessa on iso liikuntasali pukutiloineen, auditorio, kassaholvi ja väestösuoja. Purettava rakennuksen tilavuus / laajuus on noin 7.800 m3 / 1.410 kem2. Purkukohteisiin tehdyissä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksissa on löydetty asbestia. Rakennuksen haitta-ainekartoitus on esitelty liitteessä 5.1. Purettavan rakennuksen lähialueella sijaitsee Keski-Uudenmaan kristillinen koulu, Päiväkoti Polle sekä Ratsastuskeskus Aino sekä asuntoja. Viereisellä tontilla rakennetaan asuinkerrostaloja. Työssä on otettava erityisesti huomioon läheisyydessä olevien toimijoiden turvallisuus ja liikkuminen kevyen liikenteen väylillä. Tavoite on, että KVR-toteuttaja valitaan 31.12.2019 mennessä. Purkutyön tulee olla suoritettu 28.2.2020 mennessä Tilaajan tavoitteet hankinnalle: 1. Turvallisuus: Purkutyö toteutetaan turvallisesti aiheuttamatta vaaraa Keski-Uudenmaan kristillisen koulun oppilaille ja henkilökunnalle, Ratsastuskeskus Ainolle, Päiväkoti Pollen lapsille tai henkilökunnalle, muille alueella asuville ja liikkuville tai purkutyön toteuttavalle urakoitsijan työvoimalle. Toteutus ei aiheuta saastumisvaaraa alueen maaperälle, pohja- ja pintavesille. Purkumateriaalien kierrätystä painotetaan ja kierrätyskelvottomat ja ongelmajätteet käsitellään ympäristön kannalta turvallisella ja asianmukaisella tavalla. 2. Häiriöttömyys: Melu ja pölyhaittojen minimoinnilla ja työmaatoimintojen sijoittelulla pyritään takaamaan häiriötön toimintaympäristö Keski-Uudenmaan kristillisen koulun oppilaille ja henkilökunnalle, Ratsastuskeskus Ainolle tai Päiväkoti Pollessa toimijoille sekä viihtyisä elinympäristö muille alueella asuville ja liikkuville. 3. Aikataulun toteutuminen: Työ valmistuu tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Järvenpää (K186)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.1.2020 - 28.2.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattuna tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan on kuvattuna tarjouspyyntöasiakirjoissa. Asiakirjat tarkistetaan urakkakilpailun voittaneelta urakoitsijalta määräaikaan mennessä ennen lopullista päätöstä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettely on kuvattuna liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.12.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin