«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keski-Suomen ELY-keskus : Perustaitoja vahvistava uravalmennus, Jyväskylä

03.12.2019 14:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024968
Tarjoukset 7.1.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus
Yhteyshenkilö Pudas Marja
Postiosoite PL 250
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.keski-suomi@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=275067&tpk=bb9cdbae-a760-45e6-ab38-95f811b3153e
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Perustaitoja vahvistava uravalmennus, Jyväskylä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KESELY/2357/2019
Hankinnan kuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR- määrärahalla hankittavaan keväällä 2020 alkavaan Perustaidot kuntoon-valmennukseen (alustava nimi). Palvelu toteutetaan Jyväskylässä. ESR hankinta liittyy Marke -palvelumarkkinoiden kehittäminen -hankkeen (S21368) toimintaan ja sen kohderyhmään. ESR valmennuspalvelu- hankinta rahoitetaan yllä mainitun hankkeen rinnakkaishankkeesta TVPOL Marke (S21410). Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen. Hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarkemmin palvelukuvauksessa (LIITE 1). Palvelussa on käytössä palkkiomalli (ks LIITE 10) Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella. Vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit -lomakkeella (LIITE 6). Kaikkien kriteerien painoarvo on ilmoitettu Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa. Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 26 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan. Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkasteltava arviointikriteeri on toteutussuunnitelma, seuraavana asiantuntijaresurssit ja viimeisenä asiakastyytyväisyys. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Suomi (FI193)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan, ilmoitetaan tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan liitteenä 2 olevan ESR-rahoitteisen valmennuspalvelun erityisehdoissa ilmoitettuja lakeja, säädöksiä ja ohjeita. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 123 § ja 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Keski-Suomen ELY-keskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Palvelun aloitusajankohtia voidaan siirtää. Palvelun siirtyminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, kun hankintasopimus on tehty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tarjouskilpailuun osallistuvan valmennuspalvelujen tuottajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat julkisiksi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Tämä hankinta tehdään Euroopan sosiaalirahaston tuella, ESR-määrärahalla. Vipuvoimaa EU:lta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.1.2020 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin