«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Utajärven kunta : Kansallinen hankintailmoitus

03.12.2019 14:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024966
Tarjoukset 13.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Utajärven kunta
Y-tunnus 0190224-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö Petri Leskinen
Postiosoite Vanhatie 46
Postinumero 91600
Postitoimipaikka Utajärvi
Maa Suomi
Puhelin +358503871973
Sähköpostiosoite petri.leskinen@utajarvi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.utajarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/utajarvi?id=275050&tpk=06a757a2-6c0a-4639-898b-1fb37943f9b1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
275050
Hankinnan kuvaus

Utajärven kuntakonsernin kiinteistöjen jätehuoltokuljetuksien kilpailutus. Tarjouspyyntö käsittää Utajärven taajamassa sijaitsevien kuntakonsernin omistamien rakennusten jäteastioiden tyhjennyspalvelut. Jätteet lajitellaan Utajärven kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Utajärvi kuuluu Hinku kuntien verkostoon. Kiertotalouden kehittäminen ja hiilineutraaliksi kunnaksi pyritään kaikilla kunnan toiminnan osa-alueilla. Utajärven kunnan kiinteistöissä aloitetaan jätteiden lajittelu ja kierrättäminen vuoden 2020 alussa. Jätejakeiden määristä ei ole aikaisempaa historia tietoa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tilaaja pyrkii optimoimaan jäteastioiden koot ja tyhjennysvälit yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Kiinteistöjen jätelajittelupisteet ovat olemassa. Kaikki keräyspisteet sijaitsevat Utajärven taajamassa. Tarjouspyyntö on yksikköhintaperusteinen. Tarjous tehdään Liitteelle 1 ja 2, jotka lähetetään tarjousportaalin kautta tilaajalle. Liite 1 tarjouslomake (kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys ja pesu) yksikköhinnat tulee tarjota kaikilta osin, osatarjousta ei hyväksytä. Tarjous on sitova ja käytetään vertailuhintana valinnassa. Liite 2 tarjouslomake (terveydenhuollon erityisjätteet ja pakkausmuovikontin tyhjennys) tarjous ei ole sitova ja voidaan hankkia erillishankintana tästä tarjouspyynnöstä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Utajärvi (K889)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan soveltuva kalusto laadultaan sekä määrältään. Kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia tehtävään. Asiakaspalvelu tulee tehdä Suomen kielellä. Urakoitsijalla tulee olla vastuuvakuutus voimassa ja esitettävä tilaajavastuudokumentit tarjouksen liitteenä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kalustosta selvitys Kuljettajista selvitys Yrityksen toiminnasta ja toiminnan laajuudesta tiivis kuvaus. Todistus vastuuvakutuuksesta Tilaajavastuu dokumentit

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyynnön pääkohde on kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyspalvelu sekä pesu Liitteen 1 mukaisesti. Osatarjouksia ei hyväksytä liitteen 1 mukaisesta palvelusta. Liitteen 2 Terveydenhuollon erityisjätteiden jätehuoltopalveluiden ja pakkausmuovikontin tyhjennyspalvelu tarjous ei ole sitova, eikä sitä käytetä vertailuhinnan arvioinnissa. Liitteen 2 palvelut voidaan hankkia erillispalveluna.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.1.2020 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin