«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Raksilan urheilualueen energiavisio

03.12.2019 11:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024931
Tarjoukset 3.1.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun Tilapalvelut liikelaitos
Yhteyshenkilö Johanna Mäkelä
Postiosoite Solistinkatu 2
Postinumero 90120
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358447032563
Sähköpostiosoite johanna.makela@ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=261630&tpk=52c9010e-5d20-440a-802e-6a2591f7f94b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raksilan urheilualueen energiavisio
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/11324/02.08.02/2019
Hankinnan kuvaus

Raksilan urheilualueesta halutaan kestävä ja kustannustehokas energian hankintaan ja – kulutukseen perustuva alue. Raksilan urheilualueella on Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, Pesäpallostadion, Raksilan tekojää sekä harjoitusjäähalli (joka ei ole kaupungin omistuksessa). Rakennuksien yhteenlaskettu tilavuus on 363 760 m3, energiankulutus on 16 400 MWh ja vuositasolla noin 1 400 000 kävijää. Alueesta tarvitaan tietoa, miten mahdollistetaan energiatehokkuuden toteuttaminen sekä alue- että kiinteistötasolla. Halutaan tunnistaa alueellisen energiahankinnan ja kokonaisuuden hallinnan edellytykset, huomioitavat seikat ja toimenpide-ehdotukset aluesuunnittelussa (esim. uusiutuva energia, energianvarastointi, tehonhallinta, energiavirtojen kierrätysmahdollisuudet). Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen tarve on ajankohtaista Raksilan urheilualueella. Energiavision myötä voidaan lähteä pilotoimaan alueelle kysyntäjoustoa, aurinkoenergiaa, energiavarastointia ja lauhdelämmön hyödyntämistä kiinteistöstä toiseen. Lämpötilatasot tulee laskea uimahalliin, jotta se voi vastaanottaa jäähallin lauhteita. Käyttökatkojen on oltava hyvinkin lyhyitä isoissa liikuntarakennuksissa, sillä korvaavia tiloja ei pystytä tarjoamaan lähialueilta. Tarve Raksilan urheilualueen energiaremontoimiselle kumpuaa tavoitteesta hyödyntää energiavirtojen kierrätysmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi jäähallin lauhdelämpöä. Kannustimena voidaan pitää alueen mahdollisuuksia toimia virtuaalivoimalaitoksena, matalampia sähkö- ja lämmityskustannuksia sekä kiinteistön arvon kasvua. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadun painoarvo on 100 %. Tarjoajalla tulee olla käytössään simulointiohjelma (IDA ICE tai vastaava). Energiavisio on esiteltävä simulointiohjelmalla. Energiavisiossa tulee olla laskettuna energiansäästöpotentiaali sekä karkea hinta-arvio. Pisteytettäviä (pakolliset merkitty tähdellä, muut tehtävät lisäpisteytettyjä) kriteerejä ovat: - Aika (kk) * - Lauhdelämmön hyödyntäminen - Uimahalli (lämpötasot) * - Lauhdelämmön hyödyntäminen - mahdollisen uuden Uimahallin tehokkain sijoittaminen * - Lauhdelämmön hyödyntäminen - Ouluhalli, onko kannattavaa - Aurinkoenergia - Jäähalli * - Aurinkoenergia - Ouluhalli - Energianvarastointi - millainen ja minne sijoitus - Kysynnänjoustomahdollisuudet (kiinteistöittäin) - Sähkö - Kysynnänjoustomahdollisuudet (kiinteistöittäin) - Lämpö (muun kuin lauhdelämmön osalta) Uimahallin osalta aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuus on 200kWp kokoinen voimala, vuosisäästö 176 MWh (laskettu 2017). Lauhdelämmön hyödyntämistä Jäähallista on selvitetty 2017. Selvitys löytyy tarjouksen liitteenä. Kilpailun voittaneelle tarjoajalle maksetaan palkkiona 25 000€ (alv 0%). Työstä ei tulla maksamaan mitään lisätyökorvauksia, vaan Tarjoajan tulee sisällyttää kaikki tarjouksessaan lupaamansa työt kyseiseen hintaan. Selvitysten/töiden valmistuttua Tarjoajan tulee esittää tulokset Tilaajalle viimeistään Tarjoajan tarjouksessaan lupaaman suoritusajan sisällä. Ajankohta sovitaan erikseen Tilaajan ja Tarjoajan välillä. Palvelussa noudatetaan JYSE 2014 mukaisia sopimusehtoja. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
25000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. (73300000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on hankintalain mukaiset kynnysarvot alittava hankinta. Hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) muutoin kuin tarjouspyynnössä tai sen liitteissä mahdollisesti erikseen mainituin osin. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot. 4. Tarkastaa tarjoajan hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille asianosaisille sekä kuntalaisille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.1.2020 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin