«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy : Käyttövesi, ja ulkopuolistenputkielementtien uusimistyö

03.12.2019 12:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024897
Tarjoukset 10.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 0771183-3 /
Tuusulan kunnan kiinteistöt
Kari Komulainen
Hyryläntie 16
04301
Tuusula
Puh. +358403143034

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Y-tunnus 0771183-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tuusulan kunnan kiinteistöt
Yhteyshenkilö Kari Komulainen
Postiosoite Hyryläntie 16
Postinumero 04301
Postitoimipaikka Tuusula
Maa Suomi
Puhelin +358403143034
Sähköpostiosoite kari.komulainen@tuusula.fi
Internet-osoite (URL) www.tukuki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnallinen vuokrataloyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Käyttövesi, ja ulkopuolistenputkielementtien uusimistyö
Hankinnan kuvaus

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, pyytää tarjousta omistamansa kiinteistön VT Ahdekuja, Ahdekuja 1 05400 Jokela, käyttövesijohtojen, talojen ulkopuolisten putkielementtien uusimistyöstä sekä lämmitysjärjestelmän perussäädöstä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Putki- ja viemäröintityöt. (45332000-3)
Päänimikkeistö
Putkityöt. (45330000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tuusula (K858)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.12.2019 - 31.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto, RALA-pätevyystieto sekä tilaajavastuu.fi-palvelun voimassa oleva tuloste.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttuva toimittamaan tilaajalle ennen urakkaopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Samat vaatimukset koskevat myös mahdollisia alihankkijoita. Ilmoittautuessa ehdokas sitoutuu täyttämään tilaajavastuulain ehdot.

Taloudellinenja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Liikevaihdon viimeksi kuluneelta tilikaudelta tai kolmen viimeisen tilikauden keskiarvon tulee olla vähintään 1,5 kertaa arvioidun arvonlisäverottoman urakkatarjoussumman suuruinen.

RALA-yritysraportti tai tilaajavastuu.fi -palvelun dokumentit sisältäen tilaajavastuulain mukaiset tiedot tai vaihtoehtoisesti:

1) sen sopimusvaltion, johon toimittaja on sijoittunut, viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että toimittaja on maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot ( Suomessa todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus maksusuunnitelmineen).

:

2) todistus siitä, että toimittaja on sijoitusmaassaan maksanut kaikki eo. maan lakisääteiset eläkemaksut tai selvitys erääntyneiden maksujen maksusuunnitelmasta.

3) toimittajan tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta ( tarvittaessa toimitettava tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ja toimintakertomus).

4) selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t).

Edellä olevan mukaisesti. Tarjoajalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky hankinnasta suoriutumiseen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa laadittu lomake asianmukaisesti täydennettynä:

1) liikevaihto, tulos, taseen loppusumma.

2) vastuuhenkilö.

3) kolme vastaavaa referenssiä. Viimeistään urakkaneuvottelussa.

1) RALA-pätevyys tai muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys.

2) urakoitsijan referensseistä tulee löytyä vähintään 3 kpl tätä kohdetta vastaavaa toteutettua urakkaa viimeisen viiden vuoden aikana.

3) urakoitsijan ko. urakan työnjohtajalla tulee olla alan työnjohtokokemusta vähintään 3 vuotta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräyksetja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta avainhenkilöiltä edellytetään suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

4) yrityksen laadunvarmistus-, ympäristö- ja työturvallisuusasiat on oltava kunnossa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintapäätösken tekee Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus.

Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.1.2020 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk tarjouksen päiväyksestä.

Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen

tukuki.tarjoukset@tuusula.fi

Lisätietoja

Tarjouksiin liittyvät kysymykset tulee esittää sähköpostilla osoitteeseen tukuki.tarjoukset.fi

Kysymkset tulee esittää 7.1.2020 klo 12.00 mennessä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan yhdellä kertaa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

19006_Tarjouksenantotaulukko.pdf

Rakennetekninen työselitys - Ahdekuja 1.pdf

Säätötarvetaulukko 19006.pdf

19006_G0_0000.pdf

19006_G0_0001.pdf

19006_G0_0002.pdf

19006_G0_0003.pdf

19006 LJ Venttiilimäärät.pdf

19006 KV LSV-Mittauspöytäkirja.pdf

19006 Eclipse säätö-PK.pdf

1-Rakennetyypit.pdf

19006_G1_0000.pdf

19006_G1_1K11.pdf

19006_G1_2K11.pdf

19006_G1_3K11.pdf

19006_G1_1011.pdf

19006_G1_2011.pdf

19006_G1_2021.pdf

19006_G1_3011.pdf

19006_G2_1K11.pdf

19006_G2_2K11.pdf

19006_G2_3K11.pdf

19006_G2_1011.pdf

19006_G2_1021.pdf

19006_G2_3011.pdf

Ahdekuja 1 - Sähkösuunnitelma.pdf

Palokatkoasiakirja.pdf

19006_G2_2011.pdf

19006_G2_2021.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin