«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rautjärven kunta : Kokoustarjoamisten tuottaminen

03.12.2019 10:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024868
Tarjoukset 17.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Rautjärven kunta 0206951-1 /
Elinympäristölautakunta
Outi Örn
Simpeleentie 12
56800
Simpele
Puh. +358400654897

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rautjärven kunta
Y-tunnus 0206951-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Elinympäristölautakunta
Yhteyshenkilö Outi Örn
Postiosoite Simpeleentie 12
Postinumero 56800
Postitoimipaikka Simpele
Maa Suomi
Puhelin +358400654897
Sähköpostiosoite outi.orn@rautjarvi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.rautjarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kokoustarjoamisten tuottaminen
Hankinnan kuvaus

Kokoustarjoamiset Rautjärven kunnan luottamushenkilöorganisaation kokouksissa ja erillistilaukset muihin tilaisuuksiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aterioiden valmistuspalvelut. (55321000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rautjärvi (K689)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, toimipaikan osoitetiedot sekä tiedot tarjouksen vastuu- tai yhteyshenkilöstä.

Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset palvelun tuottamiseen sekä hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavista palveluista.

Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset luvat ja vakuutukset.

Verovelkatodistus ja todistus työnantajavelvoitteiden hoitamisesta on toimitettava tarjouksen yhteydessä.

Tarjouksen mukana on palautettava tarjoajan kelpoisuuden arviointi -lomake täytettynä. Lomake on tarjouspyynnön liitteenä 1.

Palveluntuottajaksi hyväksytty toimittaa vuosittain tilaajalle 31.12. mennessä ilman eri pyyntöä todistuksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.12.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.1.2020

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Rautjärven kunta Tarjouspyyntö kokoustarjoamiset 2019.pdf

Liite 1 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi.pdf

Liite 2 Hinnoitteluliite.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin