«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky. : ESAKK/XAMK kiinteistöjen kylmälaitehuolto puitesopimus tarjouspyyntö vuosille 2020-2021

03.12.2019 10:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024865
Tarjoukset 20.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky.
Y-tunnus 1013321-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Suomen Controlteam Oy
Yhteyshenkilö Kirsi Lepistö
Postiosoite Yrittäjänkatu 2
Postinumero 50130
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirsi.lepisto@suomenct.fi
Internet-osoite (URL) www.suomenct.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
www.sokopro.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
ESAKK/XAMK kiinteistöjen kylmälaitehuolto puitesopimus tarjouspyyntö vuosille 2020-2021
Hankinnan kuvaus

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy tarjouspyyntö koskee kiinteistöjen kylmälaitehuoltoja aikaveloitusperusteisesti vuonna 2020-2021 + optio vuosille 2022-2023.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n rakennukset:

-Mikkelissä Mikkelin kampuksella sijaitsevat rakennukset

-Savonlinnassa Savonlinnan Skampuksella sijaitsevat rakennukset

Tämän puitesopimuksen piiriin voidaan liittää myös muita kuin edellä mainittuja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistamia kiinteistöjä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Savo (FI1D1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

9.2. Urakoitsijan kelpoisuuskriteerit

Urakoitsija voidaan hylätä tarjouskilpailusta, mikäli urakoitsija ei täytä seuraavia kriteerejä (1-5):

1. Oikeudellinen muoto

Osake- tai kommandiittiyhtiö, avoinyhtiö tai yksityinen yrittäjä.

2. Yhteiskuntavelvoitteet ja vastuuvakuutus

Voittaneen urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuu.fi-todistus tai:

- verojäämätodistus,

- todistus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläke-maksujen täyttämisestä,

- selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta,

- selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta,

- selvitys vastuuvakuutuksen voimassaolosta,

- selvitys noudatettavista työehtosopimuksista,

- kaupparekisteriote,

- työtapaturmavakuutustodistus,

- selvitys työterveyshoidon järjestämisestä.

Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varaudutta-va toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaavat selvitykset.

3. Yrityksen vaatimukset

Kylmälaiteliikkeet, jotka ovat tehneet asetuksen 452/2009 mukaisen ilmoituksen ja joilla on toimintaoikeus vähintään 3 kg kylmälaitteille (y3).

4. Koulutus

Kylmälaitehuoltoasentajalla tulee olla suoritettuna vähintään kylmälaiteasentajan ammattitutkinto.

Kylmälaitehuoltoasentajan tulee olla TUKESin ylläpitämässä kylmäalan pätevyys-rekisterissä (asetuksen 452/2009 mukaiset pätevyysvaatimukset). Kylmälaite-huoltoasentajalla tulee olla toimintaoikeus vähintään 3 kg kylmälaitteille (y3). Pätevyystodistus on oltava tarjouksen liitteenä

5. Työkokemus

Työkokemusta kylmälaitehuoltoasentajalla on oltava vähintään 3 vuotta työkokemusta kylmälaitehuoltotehtävistä. Henkilön nimi, työkokemus ja vuodet on lueteltava.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntömateriaali on saatavilla sähköisesti:

Kopioi linkki selaimen osoitekenttään.

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaBoyNd9zya%2FeWvg3GmtuCCWSmFvS2%2FYNwhqZ75YgqnDnqtgAkltFhl

Lisäkysymykset jätetään sähköisesti Sokopro-pankkiin 12.12.2019 klo 16.00 mennessä.

Linkki lisäkysymyksiin:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk4J%2BLLR1NSFylFlB%2Bwn4upsAn1RNx0izVCOdikA66HbKw%3D%3D

Mahdollinen lisäkirje julkaistaan Hilmassa 16.12.2019.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin