«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Siikajoen kunta : Mt 807 kevyen liikenteen väylän suunnittelu, Siikajoenkylä

02.12.2019 12:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024835
Tarjoukset 19.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Siikajoen kunta
Y-tunnus 2047359-3
Yhteyshenkilö Maire Ylisirniö
Postiosoite Virastotie 5 A
Postinumero 92400
Postitoimipaikka Siikajoki
Maa Suomi
Puhelin +358444394306
Sähköpostiosoite maire.ylisirnio@raahe.fi
Internet-osoite (URL) http://www.raahe.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=262721&tpk=2bd24b02-e27b-4a55-b8d1-8d580676337a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mt 807 kevyen liikenteen väylän suunnittelu, Siikajoenkylä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
262721
Hankinnan kuvaus

Siikajoen kunta pyytää tarjouksia mt 807 kevyen liikenteen väylän erillisestä tiesuunnitelmasta sekä rakennussuunnitelmasta (jalankulku- ja pyöräväylän suunnittelu maantielle 807 välille mt 813 - Pitkätie Siikajoenkylässä). Tehtävänä on laatia mt 807 kevyenliikenteen väylästä erillinen tiesuunnitelma sekä rakennussuunnitelma. Väylä suunnitellaan osittain korotettuna. Suunnitteluun sisältyy väylien suunnitelmamallien laatiminen sekä tieturvallisuusarvioinnin tekeminen. Suunniteluun sisältyy myös maaperän pohjatutkimukset. Maastomalli on mitattu. Suunnitelmat laaditaan uusimpien suunnittelu- ja toimintaohjeita noudattaen ELY-keskuksen antaman suunnitteluluvan mukaisesti. Hankkeen aikana järjestetään yksi tiesuunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus Siikajoella. Hankkeen kustannuslaskelmat tie- ja rakennussuunnitteluvaiheesssa laaditaan yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijan kanssa. Suunnittelun jälkeen tuleva urakka kilpailutetaan ELY-keskuksen jonkin muun hankkeen kyljessä/yhteydessä ja rakennustyön maksajana on kunta. Suunnittelutyö on kaksivaiheinen: ensin tiesuunnitelmat (jotka ELY ja väylävirasto hyväksyy) sekä sen jälkeen rakentamissuunnittelu urakka-asiakirjoineen urakkalaskentaa varten. Kevyenliikenteen väylä tulee Mt 807:lle eli ELY-keskuksen maantien varteen. Konsultti laatii tiesuunnitelman hyväksymisehdotuksen ja -esityksen tiesuunnielma vaiheessa. Konsultti esittelee suunnitelmaluonnokset ELY-keskuksen yhteyshenkilölle sekä hyväksynnät suunnitelmaratkaisusta. Valmis aineisto luovuttetaan tilaajalle pdf-, word-exel ja dwg-tiedostoina. Valmis aineisto luovuttetaan tilaajalle pdf-, word-exel ja dwg-tiedostoina. Tiesuunnitelmat tulee luovuttaa valmiina tilaajalle 30.3.2020 ja rakennussuunnitelmat 31.5.2020 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 9.12.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 19.12.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Siikajoen kunnan tekninen lautakunta
Postiosoite Virastotie 5 A
Postinumero 92400
Postitoimipaikka Siikajoki
Maa Suomi
Internet-osoite https://www.siikajoki.fi
«« Takaisin