«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Rikosseuraamuslaitos, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue : Liikennemerkkien valmistuksessa tarvittavien alumiinisten aihioiden hankinta

02.12.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024820
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 233-570987
Tarjoukset 10.01.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257998&tpk=fe1069db-83fc-48a5-bf0d-1cc3af9a08e4

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rikosseuraamuslaitos, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0312081-7
Postiosoite:Rautatienkatu 10
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Mäkinen
Puhelin:+029 5688500
Sähköpostiosoite:jari.j.makinen@om.fi
Faksi:+029 5665440
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rikosseuraamus.fi/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257998&tpk=fe1069db-83fc-48a5-bf0d-1cc3af9a08e4

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257998&tpk=fe1069db-83fc-48a5-bf0d-1cc3af9a08e4
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikennemerkkien valmistuksessa tarvittavien alumiinisten aihioiden hankinta
Viitenumero:
67/234/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Alumiini. (14721000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Liikennemerkkien valmistuksessa käytetään yhtenä pohjamateriaalina alumiinia. Kilpailutettavat tuotteet ovat pääasiassa pyöreitä, kolmioita, neliön ja suorakaiteen muotoisia CE-merkinnän ja Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) määrittelemän rakenneohjeen vaatimuksen täyttäviä, liikennemerkkien valmistuksessa käytettäviä alumiiniaihioita.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tampere (K837)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on liikennemerkkien kilpien valmistuksessa käytettävät alumiiniaihiot. Alumiiniaihiot ovat 3 mm paksuja ja muodoltaan pyöreitä, kolmioita, neliöitä tai suorakaiteita. Lisäksi hankintaan sisältyy kiinnikkeet, joilla liikennemerkkien kilvet kiinnitetään pylvääseen. Tarjottavien tuotteiden tulee täyttää CE-merkinnän sekä Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) Liikennemerkkien rakenne ja pystytys -ohjeen mukaiset, liikennemerkkien rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankinnan arvioitu arvo on noin 300 000 euroa. Hanintayksikkö ei sitoudu tiettyihin tilausmääriin, vaan hankinnan kohteena olevia alumiiniaihioita tilataan tarpeen mukaan. Tarjoajan tulee tarjota kaikkia tarjouspyynnössä vaadittuja tuotteita, ja tuotteiden tulee täyttää ilmoituksessa kuvatut pakolliset vaatimukset. Tarjoajan tulee hankintayksikön pyytäessä toimittaa tuotteistaan näytekappaleet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuksessa on optiomahdollisuus. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella, yhden vuoden kerrallaan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksessa on optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa kahdesti vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonlisävero-velvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriin. Tarjoajan tulee olla hoitanut verot ja sosiaaliturvamaksut.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava alumiinin työstöosaaminen, riittävä konekanta sekä kokemusta alumiinin maalaamisesta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.1.2020 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 10.4.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.1.2020 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.12.2019
«« Takaisin