«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki, hankintapalvelut : Kiinteistöautomaatiotyöt

02.12.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024818
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 233-571905
Tarjoukset 08.01.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=263579&tpk=48b8dd29-597f-4892-9bf0-faddffa470ae

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki, hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postiosoite:PL 11
Postinumero:53101
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jenny Jauho
Puhelin:+358 56161
Sähköpostiosoite:jenny.jauho@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725937-3
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eksote.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Saimaan Tukipalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162017-2
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jarkko.kupiainen@saimaantukipalvelut.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.saimaantukipalvelut.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan Toimitilat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215703-6
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lato@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenrannan seutu (S091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan Yritystila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0368899-8
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.hietamies@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yritystila.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeen Rakennuttaja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0235881-5
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lappeen.rakennuttaja@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenrakennuttaja.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenranta Free Zone Oy Ltd
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162003-3
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.hietamies@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.portoflappeenranta.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=263579&tpk=48b8dd29-597f-4892-9bf0-faddffa470ae

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=263579&tpk=48b8dd29-597f-4892-9bf0-faddffa470ae
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistöautomaatiotyöt
Viitenumero:
LPR/1824/02.08.02/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. (50700000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee kiinteistöautomaatiojärjestelmien rakentamiseen, uudistamiseen ja korjaamiseen sekä ohjelmointiin liittyviä töitä tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistöautomaation asennus- ja korjaustyöt
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat toimeksiannot koostuvat kiinteistöautomaatiojärjestelmien tai niiden osien huolto- ja korjaustöistä sekä järjestelmien tai niiden osien uudistamis- tai rakennustöistä (pl. Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatiojärjestelmän valvomo Siemens Desigo Insight). Järjestelmien huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimeksiannot suoritetaan valmiiksi ja suoritetuista toimenpiteistä kirjataan tilaajalle raportit tilaajan huoltokirjajärjestelmään. Raporteista on ilmettävä vähintään seuraavat tiedot: kohteen tiedot, työn suorittaja, työsuorituksen ajankohta, säädetyt järjestelmät ja laitteet sekä niitä ohjaavat laitteet, havaitut puutteet ja haitat sekä työn aikana tehdyt ja tekemättä jääneet korjaukset. Mikäli tarjoaja saamaansa tehtävää suorittaessaan havaitsee järjestelmien toimivuuden kannalta välttämättömien korjausten edellyttävän alkuperäistä toimeksiantoa laajempia toimenpiteitä, tulee tämän ennen toimenpiteisiin ryhtymistä toimittaa tästä tilaajalle viipymättä raportti korjausehdotuksineen ja kattohintaarvioineen. Korjausehdotuksesta tulee käydä ilmi mitä laitteita (toimi-, ohjaus-, valvomolaitteet tms.) korjausehdotus koskee ja millä laitteilla uusimisen tarpeessa olevat laitteet esitetään korvattavaksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1). Hankintayksikkö ilmoittaa mahdollisesta optoioiden käytöstä erillisellä päätöksellä ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistöautomaation ohjelmointityöt
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen piiriin kuuluvat toimeksiannot koostuvat kiinteistöautomaatiojärjestelmien tai niiden osien huolto- ja korjaustöihin sekä järjestelmien tai niiden osien uudistamis- tai rakennustöihin liittyvistä ohjelmointitöitä (pl. Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatiojärjestelmän valvomo Siemens Desigo Insight). Toimeksiannot suoritetaan valmiiksi ja suoritetuista toimenpiteistä kirjataan tilaajalle raportti tilaajan huoltokirjajärjestelmään. Raportista on ilmettävä vähintään seuraavat tiedot: kohteen tiedot, työn suorittaja, työsuorituksen ajankohta, säädetyt järjestelmät ja laitteet sekä niitä ohjaavat laitteet, havaitut puutteet ja haitat sekä työn aikana tehdyt ja mahdollisesti tekemättä jääneet korjaukset. Mikäli tarjoaja saamaansa tehtävää suorittaessaan havaitsee järjestelmien toimivuuden kannalta välttämättömien korjausten edellyttävän alkuperäistä toimeksiantoa laajempia toimenpiteitä, tulee tämän ennen toimenpiteisiin ryhtymistä toimittaa tästä tilaajalle viipymättä raportti korjausehdotuksineen ja kattohintaarvioineen. Korjausehdotuksesta tulee käydä ilmi mitä laitteita (toimi-, ohjaus-, valvomolaitteet tms.) korjausehdotus koskee ja korjausehdotus. Valtuutetun huollon piiriin kuuluvat laitemerkit ilmoitetaan tarjouslomakkeella kohdassa Hankinnnan kohteen kriteerit. Toimittajan automaatioasentajilla/asiantuntijoilla jotka työskentelevät tilaajan kohteissa tulee olla kokemusta BACnet -verkon rakentamisesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1). Hankintayksikkö ilmoittaa mahdollisesta optoioiden käytöstä erillisellä päätöksellä ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön mukaan.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyynnön mukaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 7

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.1.2020 12:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.12.2019
«« Takaisin