«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki, hankintapalvelut : Ilmanvaihtojärjestelmien ja -laitteiden puhdistus ja mittaustyöt

02.12.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024816
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 233-571866
Tarjoukset 08.01.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=258410&tpk=ad390d31-a7e3-4b1a-af9d-2bd4b2179f53

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki, hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postiosoite:PL 11
Postinumero:53101
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jenny Jauho
Puhelin:+358 56161
Sähköpostiosoite:jenny.jauho@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725937-3
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eksote.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Saimaan Tukipalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162017-2
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jarkko.kupiainen@saimaantukipalvelut.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.saimaantukipalvelut.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan Toimitilat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215703-6
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lato@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenrannan seutu (S091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenrannan Yritystila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0368899-8
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.hietamies@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yritystila.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeen Rakennuttaja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0235881-5
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lappeen.rakennuttaja@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenrakennuttaja.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lappeenranta Free Zone Oy Ltd
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162003-3
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.hietamies@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.portoflappeenranta.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=258410&tpk=ad390d31-a7e3-4b1a-af9d-2bd4b2179f53

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=258410&tpk=ad390d31-a7e3-4b1a-af9d-2bd4b2179f53
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ilmanvaihtojärjestelmien ja -laitteiden puhdistus ja mittaustyöt
Viitenumero:
LPR/1797/02.08.02/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee ilmanvaihtojärjestelmien- ja laitteiden puhdistus- ja mittaustöitä tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä sopimuskaudelle 1.4.2020 - 31.3.2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus. (71315410-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenrannan seutu (S091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee ilmanvaihtojärjestelmien- ja laitteiden puhdistus- ja mittaustöitä tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä sopimuskaudelle 1.4.2020 - 31.3.2022 (+ optiot 1+1 vuotta) siinä laajuudessa kuin tässä tarjouspyynnössä on määritetty. Työkohteet sijaitsevat Lappeenrannan kaupungin alueella ja niiden kesto vaihtelee. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilaus- tai ostomääriin, koska tulevien töiden määrä ei ole ennakolta tiedossa. Tehtäviä ei yksilöidä. Tilaukset tehdään tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa. Tilaaja varaa oikeuden poikkeustapauksissa kilpailuttaa erillisenä hankintana joitakin erityisiä yksittäisiä suurempia kohteita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 - 31.3.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1). Hankintayksikkö ilmoittaa mahdollisesta optioiden käytöstä erillisellä päätöksellä ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön mukaan.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyynnön mukaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.1.2020 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.12.2019
«« Takaisin