«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Esimiesvalmennkset

02.12.2019 09:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024797
Tarjoukset 15.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-024792
Hankinnan nimi
Esimiesvalmennkset

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0679480-9
Yhteyshenkilö Anja Kellolampi
Postiosoite Kajaanintie 50
Postinumero 90029
Postitoimipaikka OYS
Maa Suomi
Puhelin +358401262441
Sähköpostiosoite anja.kellolampi@ppshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ppshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=259873&tpk=bc5194d5-10e3-4886-8672-910f887a07d8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Esimiesvalmennkset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
69768
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee järjestämään kaikille sairaanhoitopiirin esimiehille esimiesvalmennusta. Sairaanhoitopiirissä on noin 300 esimiestä, joista reilut puolet on käynyt esimiesvalmennuksen. Valmennus toteutetaan pienryhmissä, joissa on enintään 20 osallistujaa. Hankintakauden aikana on tarkoitus toteuttaa valmennuskokonaisuus kahdelle (2) valmennusryhmälle eli 40 henkilölle. Mikäli ryhmiin ei tule tarpeeksi osallistujia, toteutetaan vain yksi valmennuskokonaisuus hankintakauden aikana. Esimiesvalmennus koostuu seitsemän (7) iltapäivän (klo 12.00 - 16.00) kokonaisuudesta, joiden tavoitteena on vahvistaa leadership-osaamista. Esimiesvalmennus sisältää seuraavat valmennusosiot: • Esimies itsensä johtajana, yksi iltapäivä • Moniammatillinen johtaminen, yksi iltapäivä • Valmentava johtaminen, kaksi iltapäivää • Muutosvalmiuden johtaminen, kaksi iltapäivää • Haastavat esimiestilanteet, yksi iltapäivä Sopimuskausi alkaa 1.4.2020. Valmennuksen suunnittelu toteutetaan keväällä 2020 ja valmennus alkaa elokuussa 2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Asiantuntijakoulutus. (80510000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2020 - 31.5.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti. Sopimus on oikeus siirtää maakunta- ja soteuudistuksen perusteella muodostettavalle uudelle organisaatiolle. Sopimus voidaan myös irtisanoa päättymään siinä vaiheessa, kun edellä mainittu organisaatio aloittaa toiminnan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.1.2020 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin