«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : KESKEYTYSILMOITUS Päällysteiden paikkausurakka LPE 2020 (optio 2021-2022)

02.12.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024791
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 233-570676

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 8060
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jesse Kananen
Puhelin:+358 295037020
Sähköpostiosoite:jesse.kananen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Päällysteiden paikkausurakka LPE 2020 (optio 2021-2022)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden päällystystyöt. (45233220-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Päällysteiden paikkausurakka LPE 2020 (optio 2021-2022) sisältää maanteiden uraremix-, uraremo-, sirote- sekä valuasfalttipaikkauksia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla vuonna 2020. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus vuosille 2021-2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Teiden päällystystyöt. (45233220-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päällysteiden paikkausurakka LPE 2020 (optio 2021-2022) sisältää maanteiden uraremix-, uraremo-, sirote- sekä valuasfalttipaikkauksia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla vuonna 2020. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus vuosille 2021-2022. Tarjouksen jättöaikaa jatketaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakoitsija voi esittää omia innovatiivisia ratkaisujaan ja menetelmiään, joilla uskoo pääsevänsä molempia osapuolia tyydyttävään ja vuosikustannuksiltaan parempaan lopputulokseen. Yhdessä sovittujen innovaatioiden käytöstä ja niihin liittyvistä kannustimista sovitaan tapauskohtaisesti. Periaatteena on, että kannustinmekanismi on palveluntuottajalle kehitystoimintaan kannustava ja että siinä syntyvät riskit jaetaan molemmille osapuolille oikeudenmukaisella tavalla. Kumppanuustoiminnan odotetaan tuottavan erityisesti lisäarvoa paikkaustyömenetelmien kehittämiseen ja töiden suunnittelun ja toteutuksen digitalisaation hyödyntämisessä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-524739

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Päällysteiden paikkausurakka LPE 2020 (optio 2021-2022)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikkö on saanut kysymyksessä olevan hankintamenettelyn aloittamisen jälkeen palautetta liittyen hankinnan kokoon (mm. hankinnan ennakoituun kokonaisarvoon ja maantieteelliseen laajuuteen). Saatujen palautteiden perusteella hankintayksikkö on harkinnut asiaa uudelleen ja toteaa, että olemassa olevien kilpailuolosuhteiden kannalta on tarkoituksenmukaista keskeyttää jo käynnissä oleva hankintamenettely ja aloittaa hankinta uudelleen alusta pienempinä kokonaisuuksina. Hankinta tullaan aloittamaan uudelleen alusta alkaen julkaisemalla sitä koskeva hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun tulee olla perillä sen jättämiselle annetun ajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Lapin ELY-keskus
Postiosoite:PL 8060
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttp://www.ely-keskus.fi/web/ely/aiheet
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.12.2019
«« Takaisin