«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY : VTT:N JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTEEN TUTKIMUSYMPÄRISTÖN SÄHKÖASENNUSPALVELUT

02.12.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024746
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 233-571795
Tarjoukset 08.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261901&tpk=71439610-81b8-4fc4-862f-215dbf37d594

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2647375-4
Postiosoite:PL 1000
Postinumero:02044
Postitoimipaikka:VTT
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20722111
Sähköpostiosoite:kilpailutus@vtt.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vtt.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261901&tpk=71439610-81b8-4fc4-862f-215dbf37d594

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261901&tpk=71439610-81b8-4fc4-862f-215dbf37d594
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tutkimus ja kehitys

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
VTT:N JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTEEN TUTKIMUSYMPÄRISTÖN SÄHKÖASENNUSPALVELUT
Viitenumero:
Ref. nro 636/206/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen. (51100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) pyytää yritykseltänne tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti VTT:n Jyväskylän toimipisteen tutkimusympäristön sähköasennuspalveluista. VTT:n Jyväskylän toimipisteessä tehdään uusiutuvan energian, kuitutuotevalmistusprosessien ja teollisuusvesien tutkimusta kokeellisessa tutkimusympäristössä. Keskeinen osa tutkimustyöstä liittyy kokeelliseen tutkimustoimintaan. Käytössä olevat laitteet on VTT:n toimesta suunniteltu ja rakennettu erityisesti tutkimuskäyttöön soveltuviksi, joten vastaavia laitteita ei ole kaupallisesti saatavissa. Tutkimustoiminta edellyttää uusien koelaitteiden rakentamista sekä olemassa olevien laitteiden kunnossapitoa ja laitteiden muutostöitä uusiin tutkimustarpeisiin soveltuviksi. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

VTT kilpailuttaa Jyväskylän toimipisteen sähköasennusten palvelun avoimella menettelyllä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen VTT:llä on optio jatkaa sopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.4.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 13:00
Paikka: Jyväskylä
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamisen ajankohta on alustava. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.11.2019
«« Takaisin