«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rosk'n Roll Oy Ab : Domargårdin jätekeskus, siirtokuormaushallin laajennus, hallin KVR-urakka

02.12.2019 08:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024737
Tarjoukset 19.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Rosk'n Roll Oy Ab 0768908-2 /
Rosk'n Roll Oy Ab
Asta Säämänen
Teollisuustie 4
06150
PORVOO
Puh. +358406282055

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rosk'n Roll Oy Ab
Y-tunnus 0768908-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rosk'n Roll Oy Ab
Yhteyshenkilö Asta Säämänen
Postiosoite Teollisuustie 4
Postinumero 06150
Postitoimipaikka PORVOO
Maa Suomi
Puhelin +358406282055
Sähköpostiosoite asta.saamanen@rosknroll.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntaomisteinen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Domargårdin jätekeskus, siirtokuormaushallin laajennus, hallin KVR-urakka
Hankinnan kuvaus

KVR-urakka sisältää nykyisen jätteiden siirtokuormaushallin laajennuksen suunnittelun, valmistuksen ja asentamisen esisuunnitelmien mukaisesti Domargårdin jätekeskuksen alueelle vanhan jätetäyttöalueen päälle sekä kaikki edellä kuvattuihin töihin liittyvät työt materiaalihankintoineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi ja käyttökuntoiseksi saatettuna.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Porvoo (K638)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
13.1.2020 - 10.7.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekijän on riittävässä määrin tutustuttava rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohteeseen voi tutustua omatoimisesti. Tutustumisajankohta tulee ilmoittaa viimeistään vuorokautta aikaisemmin sähköpostilla Asta Säämäselle.

Urakkatarjous on annettava tarjouspyynnön lomakkeilla, ja tarjous on toimitettava liitteineen 19.12.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen asta.saamanen@rosknroll.fi Sähköpostiviestin kommenttikenttään teksti ”Tarjous, Domargård siirtokuormaushallin laajennus”. Sähköpostilla jätetty tarjous katsotaan saapuneeksi, kun se näkyy vastaanottajan sähköpostissa. Sähköpostitarjoukset suositellaan jättämään hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöhetkeä. Mahdolliset viiveet sähköpostiliikenteessä ovat tarjoajan vastuulla. Paperitarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa samassa aikataulussa kuin sähköinenkin tarjous, osoitteeseen Rosk’n Roll Oy Ab/ Asta Säämänen, Teollisuustie 4, 06150 PORVOO ja kuoreen merkintä ”Tarjous, Domargårdin siirtokuormaushallin laajennus”.

Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on vertailuhinnaltaan halvin. Laatutekijät on huomioitu tarjouspyynnön ehdoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.12.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa tarjouksen antajaa sitovasti kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä ja suunnitelmia koskevat lisätietopyynnöt tulee tehdä 12.12.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen asta.saamanen@rosknroll.fi

Tehtyihin kysymyksiin annetaan vastaukset viimeistään kahden arkipäivän kuluttua lisätietopyyntöjen ilmoitetun jättöajan jälkeen. Lisäkysymysten vastaukset toimitetaan sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Asta Säämäselle ennen urakkatarjousten viimeistä jättöpäivää.

Lisäkysymysten vastaukset löytyvät myös muutaman päivän viiveellä osoitteesta http://www.rosknroll.fi/rosknroll/julkiset-hankinnat/

Ainoastaan kirjallisesti annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Asiakirjaluettelo.pdf

KVR_Tarjouspyyntokirje.pdf

KVR_Urakkatarjouslomake.pdf

KVR_Urakkaohjelma.pdf

KVR_Työselitys.pdf

KVR_Turvallisuusasiakirja.pdf

Turvallisuusasiakirjan liite 1_pelastussuunnitelma.pdf

Perustamistapalausunto.pdf

101007616-006-001_Asemapiirustus.pdf

101007616-006-002_Pohjapiirustus.pdf

101007616-006-003_Leikkaus ja julkisivut.pdf

101007616-006-30_REV-A_Tasaus.pdf

101007616-006-300_Leikkaukset.pdf

Sähkökartta, ilmajohto.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin