«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hengitysliitto ry : Osallistumispyyntö, verkkopalvelut

29.11.2019 12:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024735
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 18.12.2019 klo 8.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hengitysliitto ry
Y-tunnus 0201472-1
Yhteyshenkilö Pertti Kuha
Postiosoite Oltermannintie 8
Postinumero 00621
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358403193255
Sähköpostiosoite pertti.kuha@luovi.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hengitysliitto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hengitysliitto?id=264359&tpk=546f65cb-ca7a-4605-95d8-4b0f0f95a94a
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Osallistumispyyntö, verkkopalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
264359
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Hengitysliiton järjestötoiminnan verkkosivustokokonaisuuden uudistaminen. Tarvitsemme moderneja, jatkokehitettävissä olevia ratkaisuja. Haluamme uudenlaista näkemystä, jotka auttavat tulevaisuuden erilaisten ja yksilöllisten osallistumisten suuntaan. Tavoitteena on päästä eroon vanhanaikaisen järjestötoiminnan leimasta ja siirtää mielikuva dynaamiseen asiantuntiorganisaatioon. Arvostamme ideoita ja kokemusta erilaisista yritysmaailmassa toteutetuista ratkaisuista. Uudistaminen käsittää seuraavat nykyiset sivustot:  * Hengitysliiton sivusto https://www.hengitysliitto.fi ja sen kieliversiot (ruotsi ja englanti)  * Hengitysliiton paikallisyhdistysten sivustokokonaisuus https://www.hengitysyhdistys.fi/ * Hengitysliiton jäsenyhdistyksien, luottamushenkilöiden ja aktiivien käyttöön sekä paikallisen yhdistystoiminnan tukeen tehty sivusto https://yhdistysnetti.hengitysliitto.fi/  * Mahdolliset kampanja- tms. sivustot esim. https://www.hengitysyhdistys.fi/hessaatio  Hengitysliitto on ollut mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa lähes 80 vuotta, yhteiskunnan muuttuessa liittokin uudistuu. Tämä verkkouudistus tukee liiton maineen ja järjestötoiminnan brändin ajantasaistamista elinvoimaiseksi ja aktiiviseksi. Liitoksi, jolla on perinteet, mutta vahva asiantuntemus olla aina ajan hengessä mukana sekä kyky jatkuvaan uudistumiseen. Tavoitteena on palvella entistä enemmän jokaista hengitysterveydestä ja -sairauksista kiinnostunutta suomalaista, ei vain liiton jäseniä. Verkkopalvelukokonaisuus tarjoaa luotettavaa ja käytännönläheistä tietoa kiinnostavasti ja voimaannuttaa ihmisiä sitoutumaan omahoitoonsa (hengitysliitto.fi, projekti & kampanjasivut), se sitouttaa aktiiviseen yhdistystoimintaan (yhdistysnetti) ja aktiiviseen paikallistoimintaan (yhdistysten sivut). Verkkopalvelukokonaisuudesta välittyy liiton arvomaailma, yhteisöllisyys (kannustaminen, yhteiset kokemukset ja jaettu kokemustieto), vertaisuus (vertaistuki) sekä vastuullisuus (asiallisuus, faktatieto, luotettavuus). Verkkopalvelukokonaisuus saa aikaan myönteisen tunnesiteen Hengitysliittoon ja sen nimissä tehtävään toimintaan. Kokonaisuuteen liittyvät sivustot tukevat toisiaan ja houkuttavat käyttäjää viihtymään niiden parissa aiempaa enemmän. Samalla kokonaisuus tuo lisää läpinäkyvyyttä liittoon ja sen jäsenyhdistyksiin. Kenen tahansa pitää pystyä käyttämään kokonaisuuden sivustoja milloin ja mistä tahansa erilaisilla teknisillä laitteilla. Sivustot tulee rakentaa niin, että niiden jatkuva kehittäminen on mahdollista. Sivustojen (hengitysliitto.fi, yhdistysnetti) tulee mahdollistaa digitaalisia palvelukanavia, kuten esimerkiksi chat. Uudistuksessa verkkopalvelukokonaisuuden kohderyhmiä laajennetaan hengityssairaista ja jäsenistä kattamaan myös heidän läheisensä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, päätöksentekijät kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä medioiden tarpeet. Olennaisesti uusi kohderyhmä ovat hengitysterveydestä kiinnostuneet ihmiset, jotka ovat havahtuneet siihen, ettei hyvä hengitysterveys ole itsestäänselvyys tai he haluavat parantaa hengittämistään tavalla tai toisella. Kohderyhmät sisältävät hyvin erilaisia taustoja omaavia ihmisiä. Kieliversioiden on palveltava ihmisiä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Yleinen tunnuspiirre tavalliselle sivustojen käyttäjälle on ikä, he ovat pääasiallisesti aikuisia ja senioreita. Sivustojen käyttäjien sukupuolijakauma on tällä hetkellä todennäköisesti pääosin naisia, mutta sivuston on palveltava ja puhuteltava jatkossa enemmän myös miehiä. Sivustot (hengitysliitto.fi, yhdistysnetti) ovat laajoja ja niissä vieraillaan moninaisin tarpein ja odotuksin. Yksittäinen käyttäjä haluaa usein nähdä vain tietyn osan sivustosta. Sivustojen ristiin linkitystä kehitetään jatkuvasti, jotta sisällöt tukevat paremmin toisiaan. Uudistuksen myötä Hengitysliiton moninaiset palvelut samalla sivustolla halutaan tuoda paremmin sivustolla vierailijoiden nähtäville. Ihminen, joka vierailee sairaussivulla, saattaa olla kiinnostunut myös terveyden ja hyvinvoinnin sisällöistä ja palveluista (#tuoksutON-kampanja, päättäjille tehty lausunto, ulkoilman pienhiukkaset, vertaistapaaminen jne.) Yhdistysten sivut ovat suppeampia, niissä korostuu käytännönläheisyys ja paikallinen toiminta. Hengitysliitto julkaisee myös Hengitys-lehteä, josta e-lehtiversio löytyy hengitysliitto.fi -sivustolta. Tulevaisuudessa lehtijuttujen pitää integroitua paremmin verkkosivustoon. Käyttäjän pitää saada vierailustaan jatkossa enemmän irti hyötyä ja samalla myös viipyä verkkopalvelukokonaisuuden parissa aiempaa kauemmin. Nyt yksittäinen vierailu kestää noin 2 minuuttia (hengitysliitto.fi). Tulevaisuudessa tuon ajan on kaksin- tai kolminkertaistuttava niin, että käyttäjä myös koukuttuu palaamaan palveluun sisältöihin useammin eli n. kerran kuussa – vaikka vain lukeakseen liiton välittämät uutiset. Sivusto on tulevaisuudessa enemmän myös varainhankinnan mahdollistaja. Käyttäjälle tarjotaan erilaisia toimintavaihtoehtoja: lisää kiinnostavia sisältöjä, mahdollisuutta osallistua toimintaan tai liittyä jäseneksi, mahdollisuutta tehdä lahjoitus, mahdollisuutta ladata ja levittää liiton tuottamaa sisältöjä. Verkkopalvelukokonaisuuden on oltava jatkossa visuaalisempia ja houkuttelevampia. Palvelut ja käyttäjää kiinnostava sisältö on löydyttävä helpommin ja laajemmin, oli kiinnostus missä aiheessa tahansa. Sivustokokonaisuus toteutetaan Wordpress-julkaisualustalle. Järjestelmän on noudatettava Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 679/2016, tietosuoja-asetusta täydentävää tietosuojalakia 1050/2018 ja muita voimassa olevia tietosuojasäädöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä. Henkilötietojen käsittelystä tehdään liitteen 2 mukainen henkilötietojen käsittelyn ehdot -sopimus. Henkilötietojen käsittelyn ehdot -sopimuksessa mainittu palveluntuottajan vahingonkorvausvastuu tarkoittaa vastuuta palvelun tuottajan toteuttaman ratkaisun osalta.  Osana uudistusta suunnitellaan nykyisten integraatioiden ja linkitysten toteutusvaihtoehdot järjestötoiminnan järjestelmiin ja rekistereihin. Mahdollisesti osasta nykyisistä integraatioista tullaan luopumaan. Hankinnan kokonaiskustannukset neljän (4) vuoden ajalta tulee alittaa EU-kynnysarvon (214 000 €, alv 0%). Hankintamenettelyn aikana täsmennetään verkkosivustokokonaisuuden toteutustapaa, rakennetta ja sisältöä sekä sivustojen toiminnallisuuksia hankintayksikölle soveltuvan kokonaisuuden määrittämiseksi ja hankkimiseksi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmatuotteet. (48200000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016. Hankintamenettelynä on kansallinen neuvotteluihin perustuva menettely, jossa on kaksi neuvottelukierrosta, joista alustavan aikataulun mukaan ensimmäinen on 14.1.2020 ja toinen 4.2.2020. Hankintayksikön HILMA-ilmoituskanavassa julkaiseman ilmoituksen perusteella kaikki hankkeen toimittajaksi pyrkivät voivat tehdä osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta ne ehdokkaat, jotka kutsutaan osallistumaan neuvotteluihin ja tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö kutsuu osallistumishakemusten perusteella 3-5 asetettujen ehdokkaiden kelpoisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävää ehdokasta tarjouskilpailuun soveltaen osallistumispyynnössä ilmoitettuja perusteita. Neuvotteluissa pyritään tarkentamaan hankintayksikön näkemystä hankittavasta kokonaisuudesta sekä varmistamaan, että tarjoajat ymmärtävät hankintaan liittyvät vaatimukset ja ehdot oikein ennen lopullisen tarjouksensa tekemistä. Kukin neuvotteluihin valittu ehdokas voi esitellä neuvotteluissaan alustavia ratkaisuehdotuksia ja ideoita hankinnan tavoitteiden toteuttamiseksi sekä projekti- ja käyttöönottosuunnitelmien kokonaisuuden läpiviemiseksi. Valituille ehdokkaille toimitetaan täydentävää materiaalia neuvotteluihin valmistautumista varten. Neuvotteluiden pohjalta hankintayksikkö laatii tarjouspyynnön, joka toimitetaan alustavan aikataulun mukaisesti tarjoajille 14.2.2020. Tarjousten alustava viimeinen jättöpäivä on 13.3.2020. Tarjousten perusteella tehdään hankintapäätös, jonka tavoiteaikataulu on 27.3.2020 Sopimus valitun toimittajan kanssa pyritään tekemään 16.4.2020 mennessä Projekti käynnistetään huhti-toukokuun vaihteessa 2020 ja ratkaisun tulee olla tuotantokäytössä joulukuussa 2020. Mikäli hankintailmoituksessa ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ei saada riittävästi todellisen kilpailutilanteen muodostumiseksi taikka olosuhteet hankintaprosessin aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Osallistumishakemuksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta ehdokkaille ja tarjoajille korvausta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki saadut tarjoukset.

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Mikäli ehdokasta koskevat vähimmäisvaatimukset eivät täyty tai hakemuksen liitteinä ei toimiteta vaadittuja asiakirjoja, todistuksia ja selvityksiä, on hankintayksiköllä oikeus hylätä osallistumishakemus. Tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden on täytettävä seuraavat vaatimukset vähimmäisvaatimuksina: - Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - Ehdokas on huolehtinut verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Ehdokas voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. - Ehdokkaan luottoluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä A Suomen Asiakastieto Oy:n ehdokasta koskevassa Rating Alfa yritysraportissa tai muun vastaavan selvityksen mukaan. - Ehdokkaalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. - Palvelut ja sivustojen hallintapaneelit toteutetaan suomen kielellä. Asiakasrajapinnassa ja käyttöliittymien kehitystyössä työskentelevät toimittajan ja mahdollisen alihankkijan työntekijät osaavat suomen kieltä hyvin. - Ehdokas sitoutuu allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. - Ehdokkaalla ja mahdollisella alihankkijalla on valmius toimia tarvittaessa hankintayksikön tiloissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Todistukset rekisteröitymisestä kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (todistukset on oltava päivätty enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä). Ehdokas voi osoittaa rekisteröitymisen myös Tilaajavastuu.fi -raportilla, josta ilmenee ko. rekisteröitymiset. 2. Viranomaisten todistukset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai siitä, että on olemassa maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma (todistukset oltava päivätty enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä). Ehdokas voi osoittaa maksujen maksamisen myös Tilaajavastuu.fi-raportilla, josta maksaminen ilmenee 3. Suomen Asiakastieto Oy:n ehdokasta koskeva Rating Alfa yritysraportti, josta vaaditun luottoluokituksen täyttyminen ilmenee, tai muu vastaava selvitys. 4. Dokumentti, josta ilmenee ehdokkaan toiminnan vastuuvakuutuksen tiedot. 5. Palvelut ja sivustojen hallintapaneelit toteutetaan suomen kielellä. Asiakasrajapinnassa ja käyttöliittymien kehitystyössä työskentelevät toimittajan ja mahdollisen alihankkijan työntekijät osaavat suomen kieltä hyvin. 6. Ehdokas sitoutuu allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. 7. Ehdokkaalla ja mahdollisella alihankkijalla on valmius toimia tarvittaessa hankintayksikön tiloissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osallistumishakemusten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: 1. ehdokkaiden kelpoisuusehtojen täyttymisen arviointi 2. osallistumishakemusten hankintailmoituksen mukaisuuden tarkistaminen 3. osallistumishakemusten vertailu tarvittaessa Hankintailmoitusta vastaamaton osallistumishakemus hylätään. Ehdokas, joka ei täytä kelpoisuusehtoja suljetaan tarjouskilpailusta pois. Ehdokkaan on täytettävä osallistumispyynnössä mainitut kelpoisuusehtoina toimivat vähimmäisvaatimukset tai muussa tapauksessa ehdokas tulee hylätyksi. Osallistumishakemuksen liitteinä on toimitettava osallistumispyynnössä mainitut dokumentit. Osallistumishakemus tulee olla laadittuna ja jätettynä hankintailmoituksessa ja sen liitteissä vaaditulla tavalla tai muussa tapauksessa osallistumishakemus tulee hylätyksi. Osallistumishakemuksen mukana toimitettavat osallistumispyynnössä mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin tarjouskilpailuun valittavien määrä, osallistumishakemukset vertaillaan alla olevien valintakriteereiden mukaisesti. Vertailukriteerit ehdokkaita neuvotteluihin valittaessa (maksimi: 100 pistettä): * Ehdokkaan käyttämät suunnittelu-, toteutus ja käyttöönottokäytänteet sekä projektinhallinnan, laadunvarmistuksen ja käytettävyyden käytänteet, maksimi 15 pistettä - Käytössä olevat suunnittelu-, toteutus ja käyttöönottokäytänteiden kuvaukset huomioiden hankintatarpeen. - Kuvaus projektinhallinnasta. - Kuvaus laadunvarmistusprosessista/laatukäsikirjasta. - Kuvaus tarjottavien ratkaisujen käytettävyyden ja sujuvan käyttäjäkokemuksen varmistamisesta esim. millaisia vakioitua prosesseja käytetään käytettävyyden arvioinnissa. * Ehdokkaan projektihenkilöstön ja muiden projektiin osallistuvien osaaminen maksimi 15 pistettä - Projektipäällikön cv - Projektitiimin vähimmäisosaaminen (Wordpress, visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, tekninen toteutus, brändin rakentaminen) kokemus ko. osaamisesta vuosissa, sertifikaatit tai muu todennettu osaaminen ko. osaamisalueelta * Ehdokkaan referenssit Wordpress-alustalle toteutetuista vastaavantyyppisistä toteutuksista (3 kpl), maksimi 70 pistettä (arvioidaan kokonaisuutena) Kuvauksen pituus maksimissaan 2 sivua per referenssi, sisältää asiakkaan nimen ja yhteyshenkilön. Referenssi on otettu tuotantokäyttöön viimeisen kahden vuoden aikana. Referenssi sisältää kuvauksen - brändiuudistuksesta, jossa ajantasaistetaan, raikastetaan ja visuaalistetaan olemassa oleva perinteikäs brändi 0-25 - toteutuksesta ja sen laajuudesta (osa-alueet/toiminnot, miten samoja tietosisältöjä on hyödynnetty eri sisältösivulla mm. sisältönostojen avulla, mahdolliset integraatiot, projektin sisältö ja laajuus henkilötyöpäivissä sekä ajankohta ja kesto kalenteriajassa, sivustovierailuiden keston lisääminen), 0-20 pistettä - kuvaus markkinoinnin tehostamisesta tai mahdollisten markkinoinnin automaatioratkaisujen hyödyntämisestä 0-5 pistettä - saavutettavuuden huomioinnista toteutuksessa 0-15 pistettä - mobiilikäyttö, 0-5 pistettä. Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksensa liitteinä edellä oleviin kohtiin a-c liittyvät selvitykset ja kuvaukset. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuus on suljettu.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Ehdokkaan käyttämät suunnittelu-, toteutus ja käyttöönottokäytänteet sekä projektinhallinnan, laadunvarmistuksen ja käytettävyyden käytänteet (15)
  2. Ehdokkaan projektihenkilöstön ja muiden käyttöönottoprojektiin osallistuvien osaaminen (15)
  3. Ehdokkaan referenssit Wordpress-alustalle toteutetuista vastaavantyyppisistä toteutuksista (3 kpl), (arvioidaan kokonaisuutena) (70)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.12.2019 8.00
Lisätietoja

Osallistumishakemuksen tulee olla voimassa 31.1.2020 asti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin