«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Salon kaupunki : Työasemapalvelujen hankinta

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024726
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-569932

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Salon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139533-1
Postiosoite:PL 77
Postinumero:24101
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tietohallinto
Puhelin:+358 27781
Sähköpostiosoite:kirjaamo@salo.fi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työasemapalvelujen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Salon kaupungin tietohallinto pyysi tarjouksia kaupungin työasemien elinkaaripalvelujen hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti sopimuksen oli tarkoitus alkaa vuoden 2019 aikana ja se tulee voimaan kun se on allekirjoitettu ja hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuskauden pituus on kolme vuotta, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella. Tarjottavien palvelujen tuli täyttää tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3599760.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Salon kaupungin tavoitteena hankinnalle on saada toimipisteiden käyttöön tarkoitukseen soveltuvat pitkän elinkaaren työasemalaitteet, toimipisteisiin toimitettuna, asiakkaan määritysten ja ohjeiden mukaisina. Toimittajan tulee tarjota kaikki laitteen elinkaaren aikaiset palvelut laitteen tilauksesta sen palautukseen rahoittajalle. Työasemaympäristöön liittyy kiinteästi myös erilaisia asennus- ja hallintaympäristöjä sekä tukipalveluja. Hankinnalla haetaan joustavaa ja ajantasaista palveluntuottamista. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja vaatimukset oli kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Osatarjouksia ei sallittu, koska sopimuksen toteuttaminen järkevänä kokonaisuutena muodostuisi tällöin teknisesti hankalaksi. Eri osien sopimuskumppaneiden vastuiden ja velvollisuuksien yhteensovittaminen hankaloittaisi sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 083-197319

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Työasemapalvelujen hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tietokeskus Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204687-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3599760.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.11.2019
«« Takaisin