«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä : Perusterveydenhuollon lääkäripäivystyspalveluiden hankinta 1.3.2020 - 31.12.2022 (optiokausi 1.1. - 31.12.2023)

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024724
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-570133
Tarjoukset 31.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/fshky?id=260077&tpk=64696bcf-5445-43d2-a5d3-24a61b21096d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0214295-0
Postiosoite:Urheilukentänkatu 9
Postinumero:30100
Postitoimipaikka:Forssa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katariina Korhonen
Sähköpostiosoite:arja.touru@fshky.fi
NUTS-koodi:Forssa (K061)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.fshky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/fshky?id=260077&tpk=64696bcf-5445-43d2-a5d3-24a61b21096d

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/fshky?id=260077&tpk=64696bcf-5445-43d2-a5d3-24a61b21096d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaali- ja terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Perusterveydenhuollon lääkäripäivystyspalveluiden hankinta 1.3.2020 - 31.12.2022 (optiokausi 1.1. - 31.12.2023)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä "FSHKY" tai "tilaaja" tai "hankintayksikkö") pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Forssan sairaalassa toimivan perusterveydenhuollon päivystyksen ja kiirehoidon järjestämisestä ja lääkärityövoiman tuottamisesta (jäljempänä "palvelu").

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Forssa (K061)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarkemmin liitteestä 1 Palvelunkuvaus.

Forssa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat päivystävän lääkärin ja kiirehoidon lääkärin palvelut Forssan sairaalan tiloissa sijaitsevaan päivystykseen liitteen 1 Palvelukuvauksessa määritetyin vaatimuksin. Selvyyden vuoksi todetaan: - päivystävä, laillistettu lääkäri kiireellinen perusterveydenhuollon päivystys klo 8-22 (optiona klo 22-8) - päivystävä lääkäri kiirevastaanotto ja päivystys ma-pe klo 16-22, la-su klo 9-22 Tilaaja tekee edellä mainitun option käytöstä erillisen kirjallisen päätöksen vähintään kolme (3) kuukautta ennen hankintasopimuksen päättymistä. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Hankintasopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa 1.3.2020 - 31.12.2022 saakka, ellei optiokauden osalta sovita toisin.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintasopimusta voidaan jatkaa optiokaudella 1.1.-31.12.2023, mikäli tilaaja saa luvan STM:stä jatkaa päivystys- ja kiireellisen hoidon järjestämistä tiloissaan ja optiokauden käyttöönottoa pidetään tarkoituksenmukaisena. Tilaaja tekee optiokauden käytöstä erillisen, kirjallisen päätöksen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Selvyyden vuoksi todetaan, että päivystävän lääkärin tulee olla laillistettu lääkäri. Palveluntuottajan tulee tarkistaa JulkiTerhikistä lääkärin oikeudet. Palvelun vaatimukset on esitetty liitteessä 1 Palvelunkuvaus sekä liitteessä 3 Hankintasopimuksen luonnos.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Hankintamenettelynä käytetään avoimen kaltaista menettelyä (hankintalain 32 §). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset ESPD:n tiedoista 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Valitsee hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 6. Pyytää ja tarkastaa parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 7. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 8. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:FSHKY, hallinto
Postiosoite:PL 42
Postinumero:30101
Postitoimipaikka:Forssa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@fshky.fi
Internet-osoitehttp://www.fshky.fi/
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.11.2019
«« Takaisin