«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Rautakauppatuotteet ja LVI-tarvikkeet

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024723
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-568646
Tarjoukset 17.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=262527&tpk=b487e911-eb87-496c-9791-1fc08df43cb6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Salmela
Puhelin:+358 405713213
Sähköpostiosoite:anna.salmela@teese.fi
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab, Kiinteistö- ja logistiikkapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=262527&tpk=b487e911-eb87-496c-9791-1fc08df43cb6

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=262527&tpk=b487e911-eb87-496c-9791-1fc08df43cb6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Maakunnallinen tukipalveluyhtiö ja yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tekniset tukipalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rautakauppatuotteet ja LVI-tarvikkeet
Viitenumero:
250605-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia seuraavista tuotealuista: 1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet (hintaliite 1.1. Maalit yms.) 2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut (hintaliite 2.1. Kiinnitystarvikkeet) 3. Muut rakennustarvikkeet ja puutavara (ei erillistä hintaliitettä) 4. Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet (hintaliite 4.1. LVI-tarvikkeet) Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan tuotealueeseen 1-4. Saatujen tarjousten perusteella muodostetaan puitejärjestely rautakauppatuotteiden sekä kiinteistöjen LVI-tarvikkeiden hankinnoista (myymälä-, varasto- ja nouto-ostot sekä varasto- ja tehdastoimitukset) tuotealueittain jäljempänä tässä tarjouspyyntöasiakirjassa sekä sen liitteissä kuvatusti 1.2.2020 (tavoite) alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Solmittaviin TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalveluiden hallinnoimiin yhteishankinasopimuksiin ovat sitoutuneet etukäteen TeeSe Botnia Oy Ab:n Kiinteistö- ja logistiikkapalvelut sekä Vaasan kaupunki.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
osien enimmäismäärä:4
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:2
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Valitun tarjoajan kanssa solmitaan yksi (1) hankintasopimus, johon sisällytetään ne tuotealueet, joihin kyseinen tarjoaja on tullut valituksi. Tarjoajalle myönnettävien tuotealueiden enimmäismäärä on lähtökohtaisesti kaksi (2). Tarjoaja voi tulla valituksi useampaan kuin kahteen (2) tuotealueeseen, mikäli muihin tarjoajan tarjoamiin tuotealueisiin ei saada riittävästi tarjouksia.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maalit ja seinäpinnoitteet. (44111400-5)
Maalit. (44810000-1)
Tapetit ja muut pinnoitteet. (39190000-0)
Lattiapinnoitteet. (44112200-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen sisältyvät tuoteryhmät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Toimittajiksi valitaan kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että sitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kiinnitystarvikkeet. (44523200-4)
Kiinnittimet. (44530000-4)
Työkalut. (44510000-8)
Käsityökalut. (44512000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen sisältyvät tuoteryhmät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Toimittajiksi valitaan kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että sitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3. Muut rakennustarvikkeet ja puutavara (Huom! Ei erillistä hintaliitettä)
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puutavara. (03410000-7)
Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet. (44100000-1)
Ikkunat, ovet ja vastaavat tuotteet. (44221000-5)
Työkalut, lukot, avaimet, saranat, kiinnittimet, ketjut ja jouset. (44500000-5)
Erilaiset käsityökalut. (44511000-5)
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Rakentamisessa käytettävät tavarat. (44420000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen sisältyvät tuoteryhmät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Toimittajiksi valitaan kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että sitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
4. Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Putkijohdot, putkistot, putket, suojaputket ja vastaavat tuotteet. (44160000-9)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
Lämpöpatterit. (44621100-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaasa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuotealueeseen sisältyvät tuoteryhmät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Toimittajiksi valitaan kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että sitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 12

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 164-402009
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.12.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.12.2019 16:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.11.2019
«« Takaisin