«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Metsähallitus : Haltian palvelutoiminta

29.11.2019 08:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024692
Osallistumishakemukset 16.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Metsähallitus
Y-tunnus 0116726-7
Yhteyshenkilö Tuure Marku
Postiosoite PL 94
Postinumero 01301
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358401838315
Sähköpostiosoite tuure.marku@metsa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.metsa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=263937&tpk=1de725a8-1c8d-4405-842b-6d58e879ef87
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion erityisliikelaitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Haltian palvelutoiminta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
MH 6997/2019
Hankinnan kuvaus

Metsähallitus pyytää osallistumishakemuksia neuvottelumenettelyyn Haltian palvelutoiminnan toimintatapauudistuksesta. Toimintatapauudistuksen tavoitteena on luoda Haltian julkisesta toiminnasta (luontokeskuksesta) sekä sen liiketoiminnasta kokonaisuus, joka asiakkaan näkökulmasta yhtenäisesti harjoittaa ja kehittää Haltian brändin mukaista luonnon virkistyskäyttö- ja luontomatkailutoimintaa. Haltian toimintatapauudistuksessa haetaan seuraaville toiminnoille ulkoista toimijaa: 1) asiakaspalvelu (palveluhankinta); 2) Haltia Shop -toiminta (käyttöoikeussopimuksen perusteella); 3) kokous-, kongressi- ja näyttelyopastustoiminta (käyttöoikeussopimuksen perusteella); ja 4) tapahtumatuotanto (palveluhankinta). Nyt kilpailutettavan toiminnan ohella Haltiassa toimii ravintolayritys Oy Shaba Ab, joka toimii Haltian ryhmämyynnin (kokouspaketit) jälleenmyyjänä yhdessä Jotuca Oy:n kanssa. Nykyiset jälleenmyyntisopimukset ja ravintolan vuokrasopimus jatkuvat toimintatapauudistuksen jälkeen. Lisäksi Metsähallitus vastaa edelleen Haltian toiminnallisesta kokonaisuudesta pitäen sisällään näyttelytoiminnan, luontokoulun, markkinoinnin koordinoinnin ja brändinhallinnan. Hankinnan tarkempi kuvaus liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Päänimikkeistö
Asiakaspalvelu. (79342300-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 31.12.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

HANKINTAPROSESSIN VAIHEET Hankintaprosessin vaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön julkaisu 2. Osallistumispyyntöön liittyvät kysymykset lähetettävä 3. Vastaukset em. kysymyksiin lähetetään kysyjille 4. Osallistumishakemusten jättöaika 5. Ehdokkaiden valinta tarjoajiksi 6. Ehdokkaille osoitettu kutsu jättää alustava tarjous 7. Neuvottelut 8. Lopullisen tarjouspyynnön lähettäminen tarjoajille 9. Tarjousvertailu ja hankintapäätös

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin